PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Prezentační techniky (VS) - AISV5118
Anglický název: Presentation Techniques
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LIPKH2AF (07.01.2013)
Bude probíhat 21. a 22.3. 9:00-17:00 v místnosti 2017

Podmínkou získání kreditu je plná a aktivní účast na semináři,
bez jakýchkoli absencí.

Výběrový seminář je určen pro studenty magisterského stupně studia! Cílem semináře je seznámit
studenty s principy
přípravy a realizace prezentací.

V rámci kurzu se studenti seznámí se:

základními druhy prezentací a jejich charakteristickými rysy
způsobem zpracování a struktury prezentovaných informací v souladu s účelem prezentace a typem cílové skupiny
zásadami vizuálního zpracování informací
způsobem využívání vhodných technických a mediálních prostředků
verbálními a nonverbálními technikami v průběhu prezentace
Vedle teoretické části bude významnou částí semináře budou seminární cvičení. V rámci praktických nácviků
budou
studenti v souladu se získanými teoretickými principy připravovat a posléze prezentovat své vlastní prezentace,
které
budou natáčeny na video a posléze analyzovány v rámci celé skupiny.
Seminář bude veden v češtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK