PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Internetová kriminalita (VS) - AISV5116
Anglický název: Internet Criminality
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SISLV1AF (11.03.2012)
Út 16:40 - 18:15 ve 2067

Seminář se bude zabývat internetovou kriminalitou z pohledu trestního práva ČR, komunitárního a mezinárodního práva. Studentům by měl poskytnout základní orientaci v systému trestněprávních norem a schopnost tyto normy samostatně interpretovat v kontextu vybraných jevů internetové kriminality.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (24.01.2012)
Právní předpisy:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Literatura:
GŘIVNA, T., POLČÁK, R. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008.

POLČÁK, R. Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press, 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (24.01.2012)

Podmínky pro zápočet: Seminář předpokládá samostatnou práci studentů, aktivní přístup a četbu zadaných textů. Součástí atestace je písemný test zaměřený na vlastní interpretaci právního textu, případně prezentace seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (24.01.2012)
Stručný program semináře

1. Úvod

Obsah a zaměření semináře, pojem a historie internetové kriminality, literatura, právní systém České republiky, právní norma a její struktura.

2. Úvod do trestního práva České republiky

Prameny trestního práva, interpretace trestněprávních norem, analogie, pojem trestného činu.

3. Internet a právo

Dobrovolná normativita, data a jejich právní posouzení, trans-teritorialita internetu a místní působnost trestních zákonů, internet jako veřejný prostor.

4. Internetová kriminalita

Specifika internetové kriminality, dokazování v prostředí internetu, odposlech komunikace na internetu.

5. Vybrané jevy internetové kriminality

Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, počítačové viry, hacking a hacktivismus, trestné činy spojené s šířením informací, pornografie, dětská pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod, spamming, cyberstalking.

6. Mezinárodní právo a internetová kriminalita

Convention on Cybercrime, komunitární právo

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK