PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Informatika a kognitivní vědy (VP) - AISV5101
Anglický název: Informatics and Cognitive Sciences
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (29.09.2010)
Přednáší: Cyril Brom (MFF UK), Jiří Lukavský (Psychologický ústav AV ČR)
Začíná: středa 29.9., 12.20, posluchárna S8, Malostranské nám. 25

Přednáška podává vhled do výpočetního modelování procesů, které se
odehrávají v lidském mozku a jsou zodpovědné za to, že se chováme
inteligentně. Mozek budeme studovat počínaje ději na synapsích a konče
tím, jak se na lidskou mysl dívá psychologie. Budeme se také věnovat
biologicky inspirovaným mechanismům pro řízení pohybu robotů. Student
po absolvování kurzu pochopí, jak (ne)souvisí umělá inteligence s
neurovědou, jak (ne)fungují neurální implantáty a proč lidé často
chodí do práce jinou cestou tam a jinou zpátky a myslí si, že v obou
případech je cesta nejkratší. Vhodné i pro neinformatiky, kteří snesou
občasný pohled na jednoduchou diferenciální rovnici (přičemž moc
nevadí, že jí nebudou rozumět -- aneb kdo se bojí, nesmí do lesa a
skončí na pracáku!).

Začneme motivační přednáškou o tom, jak potkani reprezentují prostor a
jak to souvísí s tím, jak prostor vidí 3D panáci z počítačových her.
Přitom zjistíme, za jakých okolností se může narodit dvojhlavý pulec.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK