PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výukové simulace v praxi (VS) - AISV5099
Anglický název: Educational Simulations in Practice
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SISLV1AF (30.09.2012)
ÚT 15.00 - 16:35, FF UK, Jinonice, místnost č. 2067
Kurz začíná 9.10.2012.

Seminář studenty seznámí s možnostmi použití interaktivních simulací a her pro výuku humanitních předmětů.
Rozebrány budou vybrané příklady simulací a her v novém a rozvíjejícím se oboru Digital Game-Based Learning
(DGBL). Studenti se dále přímo zapojí do testování, implementace a evaluace vybraných výukových simulací,
vyvinutých ve spolupráci ÚISK FF UK s dalšími subjekty, na středních školách. Mezi tyto simulace patří např.
Evropa 2045 nebo Orbis Pictus Bestialis. Výuka bude zajišťována pravidelnými teoretickými semináři a několika
celodenními praktickými semináři. Od studentů se očekává schopnost samostatné práce, zájem o výukové
simulace a ochota spolupracovat s učiteli a studenty SŠ.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (13.09.2011)

de Freitas, S.: Learning in Immersive worlds: A review of game-based learning. JISC (Joint informational Systems Committee) report. (2006) http://www.jisc.ac.uk/eli_outcomes.html

Egenfeldt-Nielsen, S., Buch, T.: The learning effect of ‘Global Conflicts: Middle East’. In: (Santorineos, M., Dimitriadi, N., eds.): Gaming Realities: A Challenge for Digital Culture. Fournos, Athens (2006) 93 - 97

Egenfeldt-Nielsen, S.: Beyond Edutainment: Exploring the Educational Potential of Computer Games. PhD Thesis. University of Copenhagen (2005)

Jantke, K.P.: Games that do not exist: Communication design beyond the current limits. In: Proc. ACM Conference on Design of communication (2006)

Squire, K.: Replaying history: Learning World History through playing Civilization III. PhD thesis. Indiana University (2004)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (13.09.2011)

V průběhu kurzu se studenti aktivně zapojí do testování, implementace a evaluace výukových simulací na středních školách. Kurz bude ukončen prezentací výsledku evaluace. Základem pro hodnocení bude příprava a provedení implementace.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (13.09.2011)
  1. Obsah a zaměření semináře
  2. Digital Game-Based Learning
  3. Kognitivní a psychologické aspekty simulací
  4. Návrh a vývoj výukových simulací
  5. Testování výukových simulací
  6. Implementace a evaluace
  7. Evropa 2045
  8. Orbis Pictus Bestialis
  9. Umělá inteligence ve hrách
  10. Prezentace studentských projektů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK