PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teoretické aplikace informační vědy (VS) - AISV5086
Anglický název: Theoretic Aplication of Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (06.03.2017)
Předmět není vyučován na ÚISK, ale jeho plnění probíhá v rámci zahraničního studia (typicky program Erasmus).
Student si zapisuje předmět pouze v případě, že odjíždí na zahraniční studijní pobyt. Po návratu je mu zapsána
atestace, v souladu s dokumentací o jeho studiu v zahraničí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK