PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Applied Project Management - AISV5081
Anglický název: Applied Project Management
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (17.02.2010)
Instructor: Helena Lipková (hlipka@volny.cz)
Tuesday, 10-11.30am, we start 22.2.2010 in room No. 2014/B Jinonice
The aim of the course is to provide students with a practical and interactive hands-on training of fundamental project
management techniques. The main focus is put on practical aspects of project management so that students are able to
integrate fast into project team environment in real life situations. By the end of the course, students will be able:

- to understand and use basic project management terminology
- to describe individual phases of the project-life-cycle (project initiation, planning, execution, closure)
- to distinguish roles and responsibilities within the project team
- to comprehend and use basic project management techniques (eg. change management, risk management, issue
management, earned value etc.)
- to analyze case studies
- to prepare their own small projects
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK