PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
IT právo (VS) - AISV5077
Anglický název: CyberLaw
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (28)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SISLV1AF (15.09.2013)
ÚT 10.00 - 11:35, FF UK, Jinonice, místnost č. 2015
Výuka začíná 1. října 2013.

Kurz studentům poskytne základní orientaci v systému právních předpisů vztahujících se ke klíčovým aspektům informační společnosti. Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně porozumět právním textům a interpretovat je v kontextu reálných situací, spojených s vykonáváním informační profese. Mezi probíraná témata budou patřit zejména: autorské právo na internetu, odpovědnost poskytovatele za obsah služeb, problematika doménových jmen a vymahatelnost práva v prostředí internetu. Kurz bude vyžadovat aktivní přístup a samostatnou práci studentů.
Literatura
Poslední úprava: SISLV1AF (11.09.2013)

POLČÁK, R. Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press, 2007.
ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (13.09.2011)

Kurz bude ukončen písemným testem zahrnujícím řešení simulovaných právních případů, které vycházejí z reálných situací spojených s vykonáváním informační profese.

Sylabus
Poslední úprava: SISLV1AF (11.09.2013)

Právo jako normativní systém
Působnost a vymahatelnost práva na internetu
Autorské právo I
Autorské právo II
Doménová jména
Odpovědnost poskytovatele inf. služeb I
Odpovědnost poskytovatele inf. služeb II
Právní regulace spamu
Právo na přístup k informacím
Ochrana osobních údajů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK