PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
The Internet and New Media in the Middle East (VP) - AISV5067
Anglický název: The Internet and New Media in the Middle East
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50564
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (07.02.2014)
Thuesday 4:40p.m.-6:15p.m. in 2067
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (04.01.2011)

ABDULLA, R. A.( 2007), The Internet in the Arab World: Egypt and Beyond. New York: Peter Lang Publishing.

BUNT, G. R. (2003). Islam in the digital age. London: Pluto press.

EICKELMAN, D., ANDERSON, J. W. (eds.) (2003). New media in the Muslim world. Bloomington: Indiana University Press.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: UISSLERKA (14.02.2011)

Paper

12,000 characters

APA style. 5th edition

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (04.01.2011)

1. Introduction

2. Development of ICT in the Middle East

3. Internet and democratization

4. Censorship

5. Islam in the digital age

6. Muslim minorities and the internet

7. Cyber jihad

8. Video games and politics

9. Edutainment in the Middle East

10. New media in Iran

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK