PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Applied Project Management - AISV5049
Anglický název: Applied Project Management
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (17.09.2009)
Úterý 10.00 - 11.35, učebna 2014

Anotace: Cílem semináře je poskytnout studentům interaktivní školení základních technik projektového řízení.
Důraz je kladen na praktické aspekty řízení projektů, které studentům umožní se v praxi rychle integrovat do práce
projektových týmů a úspěšně realizovat své vlastní projekty.
V rámci seminářů ?
si studenti osvojí základní terminologii projektového řízení,
seznámí se se zákonitostmi jednotlivých fází životního cyklu projektu,
naučí se rozlišovat rozdělení rolí a odpovědností mezi členy projektového týmu,
osvojí si používání základních projektových technik (např. řízení rizik, finanční řízení projektu, změnové řízení
atd.)
simulace a diskuse nad příklady z praxe.
Kredit bude udělen na základě aktivní účasti studentů na seminářích.
Cyklus bude veden v angličtině.

PhDr. Helena Lipková pracovala několik let v IBM jako vedoucí projektů systémové integrace. Je držitelkou certifikátu
Master´s Certificate in Project Management z Georgie Washington University, USA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK