PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Scientometrie (VS) - AISV50232
Anglický název: Scientometry
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (25.09.2009)
St 17:30-19:05 ve 2015

Anotace: Odborný scientometrický seminář s názvem Scientometrie a hodnocení vědy a výzkumu, který si za cíl klade
vytvořit odbornou platformu pro spolupráci a směřování oboru scientometrie v ČR. Seminář reaguje na eminentní zájem ve
společnosti o hodnocení vědy, který je vyvolán zejména změnou systému a aktivním zahrnutím hodnocení vědy do
financování vědy a výzkumu. Seminář by měl představit scientometrii jako vědeckou disciplínu, aplikovat její metody a to
jak v českém tak mezinárodním kontextu. Budeme se věnovat datovým analýzám, srovnáním jednotlivých zdrojů dat,
neopomineme ekonomické aspekty scientometrie. Plánujeme semináře vedené předními odborníky v ČR, představí se i
kolegové ze Slovinska či Německa.

Seminář bude organizován tak, aby se jej mohli zúčastnit
o Studenti navazujícího magisterského studia
o Studenti PhD. Studia
o Odborná veřejnost
V prvních dva semináře budou věnovány stručnému přehledu základních principů a to z toho důvodu, aby byla sjednocena
terminologie a umožněno zapojení studentů do semináře, který bude zároveň zařazen jako výběrový seminář pro studenty
UISK. Další semináře budou již věnovány specificky zaměřeným tématům.

Plánovaná forma seminářů
o 30 - 45' referát (případně 30' referát a 15' koreferát)
o 30' diskuse
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK