PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kódování informací - AISV50212
Anglický název: Coding of Information
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (06.10.2008)
Entropické kódování informačního zdroje. Samoopravné kódy. Principy komprese dat, zvuku a obrazu. Základní metody
šifrování (substituční šifry, standardy DES, AES, metoda RSA šifrování s veřejným klíčem.
Doporučená pro 2. ročník.Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (06.10.2008)
Jiroušek, R. - Ivánek, J. - Máša, P. - Toušek, J. - Vaněk, N.: Principy digitální komunikace. LEDA, Praha 2006, 309 str.
Ivánek, J.: Vybrané kapitoly z kódování informací. Elektronický studijní text ÚISK FF KU, Praha 2007, 78 str.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova:
1. Základní pojmy teorie informace
1.1. Informační zdroj

1.2. Míra informace a entropie

2. Kódování informačních zdrojů
2.1. Základní typy kódů

2.2. Efektivní kódování

2.3. Samoopravné kódy

2.4. Limity přenosu zpráv

3. Komprese dat

3.1. Bezeztrátová komprese textu

3.2. Principy komprese zvuku

3.3. Principy komprese obrazu

4. Základní metody šifrování

4.1. Klasické substituční šifry

4.2. Kryptoanalýza Vigenerovy šifry

4.3. Šifrový standard DES

4.4. Nový šifrový standard AES

5. Šifrování s veřejným klíčem

5.1 Principy metody RSA

5.2 Určení veřejného a tajného klíče

5.3 Další metody šifrování s veřejným klíčem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK