PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do knihovědy (VS) - AISV50201
Anglický název: Introduction to Book Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Mgr. Alena Petruželková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (16.09.2009)
Středa 17:35 - 19:05 v místnosti č. 2014

Anotace: Výběrový seminář pro bakalářské studium, především pro 3. ročník
Cílem semináře je seznámit studenty s knihovědou, kterou lze studovat jako jednu ze specializací INSK v navazujícím
studium. Jednotlivé přednášky přiblíží teorii knihovědy a nauku o starých tiscích, nakladatelství a knižní distribuci v
historickém vývoji, dějiny knihoven, ochranu knižních fondů a historické knižní fondy jako část kulturního dědictví.
Informace k atestaci a témata prací budou sděleny na třetí hodině (29.10.).


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK