PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dějiny knihtisku v době pozdní gotiky a renesance (VP) - AISV50198
Anglický název: History of Book Print in Late Gothic and Renaissance Period
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS510317
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (25.09.2012)
Út 16:40 - 18:15 v místnosti 2014, seminář bude probíhat 1x3 týdny v pátek v NK.
Pro zájemce bc studia od druhého ročníku a všech ročníků mgr studia.


Přednáška si klade za cíl postihnout vývoj knihtisku od pozdní gotiky do renesance: Deskotisky a blokové knihy.
Přínos
Johanna Gutenberga. Gutenbergovi nástupci a rozšíření knihtisku po Evropě (význam 80. let 15. století pro
stabilizaci knižní
struktury). Počátky českého a moravského knihtisku (Kronika trojánská). Role knihtisku za humanismu a
reformace. Změny
v typografii. Typy tiskáren a role tiskaře. Rozvoj knihtisku 16. století v cizině. Cesta ke kosmopolitizaci českého a
moravského knihtisku před Bílou horou.

V rámci seminářů by se měli studenti seznámit s originály starých tisků probírané tematiky. Důraz bude také
kladen na
praktická cvičení, zvládnutí čtení tiskových novogotických písem především jazykově českých a německých textů z
období 15. - 17. století. Problematika transliterace a transkripce.Osnova předmětu:

Tisk před vystoupením Johanna Gutenberga (Asie, Evropa). Vliv deskotisků a blokových knih na knihtisk
Přínos Johanna Gutenberga. Gutenbergovi nástupci vNěmecku (Keffer, Fust, Schöffer, Mentelin) a rozšíření
knihtisku po
Evropě (Itálie, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Belgie atd.). Spojitosti a rozdíly mezi rukopisným a tištěným
tradováním textu
Ustalování typografického úzu. Význam zahraničních tiskařů 80. let 15. století pro stabilizaci knižní struktury
(Koberger,
Zainer, Ratdolt, Manuzio, Le Roy aj.)
Počátky českého a moravského knihtisku (Plzeň a problém Kroniky trojánské, Brno)
Vrchol českého a moravského knihtisku před rokem 1500 (Praha, Kutná Hora, Vimperk, Brno, Olomouc)
Vývoj nakladatelství a knihkupectví 15. století (Drach, Koberger, Quentel)
Role knihtisku za humanismu a reformace. Typy tiskáren. Změny žánrového a edičního profilu (zpravodajský
jednolist,
novinový leták)
Rozvoj renesančního knihtisku v cizině, část I (Německo, jazykově český knihtisk v Německu)
Rozvoj renesančního knihtisku v cizině, část II (Francie, Itálie, západní a východní Evropa)
Rozvoj knihtisku v Českých zemích do 1547 (Bakalář, Konáč, Tiskárna severinská, hebrejský a cyrilský knihtisk v
Praze,
role bratrských oficín na venkově aj.)
Rozvoj knihtisku v Českých zemích 1547-1620, část I (Netolický, Melantrich)
Rozvoj knihtisku v Českých zemích 1547-1620, část II (Adam z Veleslavína, Tiskárna bratrská aj). Cesta ke
kosmopolitizaci
v rudolfínské éře (Černý, Štraus, Schumann aj.).
Nakladatelství a knihkupectví 16. století. Cenzura, privilegia, patisk. Německé knižní veletrhyLiteratura
Poslední úprava: UISVOIT (19.11.2012)

BOHATCOVÁ, M. (a kol.): Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.

FUNKE, Fr.: Buchkunde. Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens. München 1998 (6. vydání).

HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948.

KOPECKÝ, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978.

MANGUEL, Alberto: Dějiny čtení. Brno 2007.

VOIT, P.: Encyklopedie knihy - starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou15. apočátkem 19. století. Praha 2006 (zde uvedena další literatura k podrobnějšímu studiu).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UISVOIT (19.11.2012)

1. předložení seznamu přečtené literatury

2. první kolo - praktická zkouška (identifikace obrazových dokumentů z dějin knihtisku)

3. druhé kolo - tři ústní otázky dle seznamu

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova předmětu:
 • Tisk před vystoupením Johanna Gutenberga (Asie, Evropa). Vliv deskotisků a blokových knih na knihtisk
 • Přínos Johanna Gutenberga. Gutenbergovi nástupci vNěmecku (Keffer, Fust, Schöffer, Mentelin) a rozšíření knihtisku po Evropě (Itálie, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Belgie atd.). Spojitosti a rozdíly mezi rukopisným a tištěným tradováním textu
 • Ustalování typografického úzu. Význam zahraničních tiskařů 80. let 15. století pro stabilizaci knižní struktury (Koberger, Zainer, Ratdolt, Manuzio, Le Roy aj.)
 • Počátky českého a moravského knihtisku (Plzeň a problém Kroniky trojánské, Brno)
 • Vrchol českého a moravského knihtisku před rokem 1500 (Praha, Kutná Hora, Vimperk, Brno, Olomouc)
 • Vývoj nakladatelství a knihkupectví 15. století (Drach, Koberger, Quentel)
 • Role knihtisku za humanismu a reformace. Typy tiskáren. Změny žánrového a edičního profilu (zpravodajský jednolist, novinový leták)
 • Rozvoj renesančního knihtisku vcizině, část I (Německo, jazykově český knihtisk v Německu)
 • Rozvoj renesančního knihtisku vcizině, část II (Francie, Itálie, západní a východní Evropa)
 • Rozvoj knihtisku vČeských zemích do 1547 (Bakalář, Konáč, Tiskárna severinská, hebrejský a cyrilský knihtisk vPraze, role bratrských oficín na venkově aj.)
 • Rozvoj knihtisku vČeských zemích 1547-1620, část I (Netolický, Melantrich)
 • Rozvoj knihtisku vČeských zemích 1547-1620, část II (Adam zVeleslavína, Tiskárna bratrská aj). Cesta ke kosmopolitizaci vrudolfínské éře (Černý, Štraus, Schumann aj.).
 • Nakladatelství a knihkupectví 16. století. Cenzura, privilegia, patisk. Německé knižní veletrhy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK