PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Znalostní báze – návrh, implementace, správa - AISV141
Anglický název: Knowledge base – design, implementation, maintenance
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (21.04.2016)
Studenti se na praktickém příkladu reálné znalostní báze pro obor organizace znalostí (http://ko.cuni.cz) seznámí s
technologickou infrastrukturou, standardy pro uspořádání obsahu a s pracovními postupy při provozu znalostních
bází v současném prostředí sémantického webu a propojených otevřených dat. Plnění zadaných praktických úkolů
umožní seznámit se s aplikací principů znalostního inženýrství na konkrétní úlohy návrhu, implementace a správy
znalostního systému.
Počet účastníků není omezen. Seminář je otevřen pro studenty bakalářského i magisterského studia v prezenční i
kombinované formě. Přednost bude dána studentům kombinované formy v magisterském studiu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (21.04.2016)

KUČEROVÁ, Helena, BRATKOVÁ, Eva. Znalostní báze pro obor organizace znalostí. In: Vojtěch SVÁTEK, Ondřej ZAMAZAL, ed. Znalosti 2014: Exhibice, Edukace a nacházení Expertů: 13. ročník konference, Jasná pod Chopkom, Nízke Tatry, 26. - 27. září 2014: Sborník příspěvků = Exhibition, Education and Expert finding: 13th Annual Conference, Jasná pod Chopkom, Nízké Tatry, Slovakia, 26th - 27th September 2014: Proceedings [online]. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2014, s. 70-73 [cit. 2016-03-09]. ISBN 978-80-245-2054-4 (Online). Dostupné z: http://www.znalosti.eu/images/accepted_papers/znalosti2014_paper4.pdf. Dostupné též z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/24440/ nebo http://hdl.handle.net/10760/24440.

MAŘÍK, Vladimír, ZDRÁHAL, Zdeněk. Expertní systémy. In: Vladimír MAŘÍK, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, Jiří LAŽANSKÝ a kol. Umělá inteligence. 2. 1. vyd. Praha: Academia, 1997, kap. 1, s. 15-77. ISBN 978-80-200-0504-5.

NISO RP-9-2014. Knowledge bases and related tools (KBART) recommended practice [online]. Prepared by the KBART Phase II Working Group. Baltimore: NISO, 2014 [cit. 2016-03-09]. 71 s. ISBN 978-1-937522-41-4.

Dostupné z: http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/12720/rp-9-2014_KBART.pdf.

OBITKO, Marek, ZAMAZAL, Ondřej, SVÁTEK, Vojtěch. Ontologie a sémantický web. In: Vladimír MAŘÍK, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, Jiří LAŽANSKÝ a kol. Umělá inteligence. 6. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, kap. 2, s. 85-125. ISBN 978-80-200-2276-9.

ZDRÁHAL, Zdeněk. Ontologie: od filosofie k umělé inteligenci. In: Vladimír MAŘÍK, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, Jiří LAŽANSKÝ a kol. Umělá inteligence. 6. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, kap. 1, s. 21-84. ISBN 978-80-200-2276-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK