PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Získávání znalostí z dat - AISV122
Anglický název: Knowledge Discovery in Data
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISIVANE (03.09.2014)
Cílem semináře je seznámení s vybraným systémem pro získávání znalostí z dat.

Součástí je aplikace systému na ukázkové nebo vlastní databázi.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UISIVANE (03.09.2014)

Prezentace výsledků zpracování vybrané databáze a interpretace získaných znalostí.

Literatura
Poslední úprava: UISIVANE (03.09.2014)

Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003, 366 str.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK