PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogické a psychologické aspekty práce se čtenářem (VP) - AISV10262
Anglický název: Pedagogical and Psychological Aspects of Work with Readers
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ing. Martin Souček, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (10.02.2009)
Út 14:10-15:45 v 2014

Popis základních charakteristik uživatelů a jejich využití v knihovnách v práci se čtenáři a uživateli knihoven.


Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (28.05.2008)

Literatura bude uvedena na první hodině předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (26.05.2008)

1.čtenář a uživatel

1.1. čtenář - definice

1.2. anglický a německy ekvivalent pojmu čtenář

1.3. uživatel - definice

1.4. anglický a německy ekvivalent pojmu uživatel

1.5. podstatné podobnosti a rozdíly mezi čtenářem a uživatelem

2. čtenář a knihovna

2.1. knihovna a její organizace pro čtenáře

2.2. fond knihovny

2.3. výpůjční systém knihovny

2.4. výstavní systém knihovny

2.5. akvizice knihovny

2.6. spolupráce knihovny s jinými knihovnami

2.7. vytváření a využívání společných katalogů

3. čtenář a jiné instituce, včetně jiných knihoven

3.1. čtenář a místní knihovna

3.2. čtenář a okresní knihovna

3.3. čtenář a státní vědecká knihovna

3.4. čtenář a národní knihovna

3.5. čtenář a elektronické informační systémy, internet

3.6. čtenář a rozhlas

3.7. čtenář a televize

3.8. čtenář a divadlo a film

3.9. čtenář a nákup knih a časopisů

3.10.čtenář a jeho blízcí a známí

4. věk čtenáře

4.1. věk do 4 let

4.2. věk 4 - 6 let

4.3. věk 6-7 let

4.4. věk 8.11 let

4.5. druhý stupeň ZŠ

4.6. střední škola

4.7. ukončení návštěvy školy 4.8. vysoká škola

4.9. mladší dospělost

4.10. zralá dospělost

4.11. důchodový věk

4.12. pokročilé stáří

5. pohlaví čtenáře

5.1. ženské pohlaví

5.2. mužské pohlaví

5.3. nevýrazné pohlavní rozlišení

5.4. zněny znaků žen s věkem

5.5. změny znaků mužů s věkem

6. vzdělání čtenáře

6.1. vzdělání a věk

6.2. vzdělání a pohlaví

6.3. humanitně zaměřené zdělání

6.4. vzdělání spojené s jazyky

6.5. lékařské vzdělání

6.6. technické a přírodovědné vzdělání

6.7. umělecké vzdělání

7.povolání čtenáře

7.1. povolání nevyžadující získávání znalostí

7.2. povolání vyžadující znalosti o sociálním prostředí

7.3. povolání vyžadující technické a matematické znalosti

7.4. povolání vyžadující znalosti o uměleckých akcích (divadlo, film, výstavy)

7.5. povolání spojené s nakladatelskou činností

7.6. povolání učitele

8. bydliště čtenáře

8.1. velkoměsto

8.2. maloměsto s knihovnou

8.3. místo bez knihovny

8.4. bydliště v cizině8.5. finanční a kulturní podmínky čtenáře

9. vnímání odborné literatury - knih

9.1 znaky odborného textu

9.2 znaky odborných ilustrací

9.3 příčiny zájmu o odborný text

9.4 příčiny zájmu o příběh

9.5 znaky prozaického příběhu

9.6 příčiny zájmu o poezii

9.7 znaky epické poezie

9.8 znaky lyriky

10.časopis

10.1.znaky časopisu ve srovnání s knihou

10.2.struktura textu článku

10.3.výtvarná stránka časopisu a článku

10.4.odborný časopis

10.5.společenský časopis

11.využívání více knihoven čtenářem

11.1.využívání multikatalogů

11.2.využívání besed, výstav

12.statistické sledování čtenářů

12.1.statistika čtenářských průkazů

12.2.statistik výpůjček

12.3.analýza čtenářských deníků

12.4.dotazníky

12.5.ankety

12.6.pozorování

12.7.řízené rozhovory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK