PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Novověká paleografie (VS) - AISV10167
Anglický název: Modern Paleography
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS510314
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (28.02.2012)
St 17:30-19:05, místnost 2014
Studenti získají základní znalosti z oboru novověká paleografie. Znalosti a kompetence, které mají studenti získat: povědomí o vývoji latinského písma v Evropě od roku 1450 do současnosti, čtení ukázek starého rukopisného písma (jazyky: čeština, němčina, latina).Literatura
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (28.02.2012)

Četba ke zkoušce

Ivan HLAVÁČEK - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, 2. přeprac. vyd., Praha 1994 (od té doby další vydání), kapitola Paleografie (v různých vydáních na různých stranách).

Hana PÁTKOVÁ, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008 (kapitoly o vývoji písma v 15. století, s. 130-140).

Jaroslav KAŠPAR, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím I-II, 3. vyd., Praha 1987.

Jaroslav KAŠPAR, Soubor statí o novověkém písmu, Praha 1993 (vybrané stati).

František MUZIKA, Krásné písmo ve vývoji latinky, 2. vyd., Praha 1963.

Petr VOIT, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006 (příslušná hesla k tiskovému písmu).

Petr VOIT, Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století, Bibliotheca Strahoviensis 10, 2011, s. 105-202 (alespoň úvod a charakteristika jednotlivých typů písma).

 

Další důležité texty, resp. ukázky písma

Franz STEFFENS, Lateinische Paläographie, Berlin 1910, 1929 (též online, viz odkazy na http://www.paleography.unifr.ch/schrifttafeln.htm).

Leo SANTIFALLER, Bozner Schreibenschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena, 1930.

Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jaroslav KAŠPAR - Ivana EBELOVÁ, Paleografická čítanka I - II, 2. přeprac. vyd., Praha 2000 (též online verze 1. vyd., vyžaduje plugin do prohlížeče: http://pvh.ff.cuni.cz/paleografie/).

Ivana EBELOVÁ, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (28.02.2012)

* Osnova předmětu:

1.      Opakování: pomocné vědy historické, předmět a metody paleografie, základní literatura.

2.      Opakování: středověká (latinská) paleografie.

3.      Dějiny oboru novověká (latinská) paleografie.

4.      Psací látka.

5.      Rukopisné písmo v novověku a výuka psaní.

6.      Kategorizace rukopisného písma v novověku.

7.      Vývoj novověkého rukopisného písma v Itálii, Francii, Anglii a v Německu.

8.      Vývoj novověkého rukopisného písma v Čechách.

9.      Zkratky, číslice, transkripční pravidla.

10.  Tisková písma I.

11.  Tisková písma II.

12.  Písma nápisová a zvláštní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK