PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Umělé bytosti (VP) - AISV10142
Anglický název: Artificial Creatures
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50546
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISSLERKA (23.02.2011)
Umělé bytosti jsou autonomní inteligentní agenti, kteří jsou situovaní v prostředí podobném přirozenému světu a kteří se chovají podobně jako lidé nebo zvířata. Přednáška podává přehled typů umělých bytostí a jejich architektur a blíže se zabývá způsobem jejich řízení.
Literatura
Poslední úprava: UISSLERKA (23.02.2011)

Bojar, O., Brom, C., Hladík, M., Vejlupek, M., Toman, V., Voňka, D.: Dokumentace softwarového projektu ENTI. Teoretická dokumentace. Příručka autora světa a skriptů. MFF, UK. Praha (2002) Brooks, A. R.: Intelligence without reason. In: Proceedings of the 1991 International Joint Conference on Artificial Intelligence, Sydney (1991) 569-595 Bryson, J.: Hierarchy and sequence vs. full parallelism in reactive action selection architecture. In: From Animals to Animats (SAB00). MA. MIT Press, Cambridge (2000) 147-156 Grand, S., Cliff, D., Malhotra, A.: Creatures: Artificial life autonomous software-agents for home entertainment. In: Lewis Johnson, W. (eds.): Proceedings of the First International Conference on Autonomou Agents. ACM press (1997) 22-29 Huber, M. J.: JAM: A BDI-theoretic mobile agent architecture. In: Proceedings of the Third International Conference on Autonomous Agents (Agents'99). Seatle (1999) 236-243 Kadleček, D.: Hybrid Agents with Artificial Life: Simulation of an Agent - Mobot in a Virtual Environment. Master Thesis. ČVUT, FEL, Praha (2001) Laird, J. E., Newell, A., Rosenbloom, P.S.: SOAR: An Architecture for General Intelligence. In: Artificial Intelligence, 33(1) (1987) 1-64 Mateas, M.: Interactive Drama, Art and Artificial Intelligence. Ph.D. Dissertation. Department Computer Science, Carnegie Mellon University (2002) Nareyek, A.: Intelligent Agents for Computer Games. In: Marsland, T. A., Frank, I. (eds.): Computers and Games, Second International Conference, CG 2002, Springer LNCS 2063 (2002) 414-422 Tyrrell, T.: Computational Mechanisms for Action Selection. Ph.D. Dissertation. Centre for Cognitive Science, University of Edinburgh (1993) Wooldridge, M.: Inteligent agents. In: Multi-agent systems, 1. The MIT Press (1999)

Sylabus -
Poslední úprava: UISSLERKA (23.02.2011)

1. Typy umělých bytostí a aplikace: výukové simulátory,

počítačové hry, seriózní hry, virtual storytelling, interaktivní drama, výpočetní etologie.

2. Architektury umělých bytostí: funkcionální, konekcionistická, behaviorální. Statické vs. dynamické světy.

3. Řízení umělých bytostí symbolickými metodami: reaktivní plánování a deliberativní přístup; rozhodovací pravidla, konečné automaty, subsumption architektura, BDI architektura, vícevrstvé architektury.

4. Řízení umělých bytostí konekcionistickými metodami: Tyrrellova volná hierarchie, Creatures, Black&White, problémy učení, lehký úvod do etologie, Lorenzův hydraulický model. Srovnání umělých a živých neuronů.

5. Hledání cesty: steering rules, A*.

6. Representace světa: afordance, smart objects, nav-mesh, way-points, dokonalost smyslů.

7. Umělé emoce: k čemu jsou, jak je modelovat.

8. Paměť: klasifikace z hlediska psychologie, modely krátkodobé paměti a episodické paměti.

9. Lehký úvod do umělé evoluce.

10. Unified theories of cognition: Soar, ACT-R.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: UISSLERKA (23.02.2011)

V LS akademického roku 2010/2011 bude předmět vyučován na MFF v učebně S9 (Malostranské nám. 25, 1. patro, 118 00 Praha 1) každý pátek od 25. 2. 2011 v čase 9:00 - 10:30 hod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK