PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ontologie a reprezentace sémantického obsahu (VP) - AISV10119
Anglický název: Ontology and Representation of Semantic Content
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (15.02.2010)
Út 12:30-14:05 v 2014

Podmínkou je absolvovaný alespoň kurz logiky

Anotace: Probírány budou souvislosti mezi ontologiemi používanými pro
klasifikaci obsahu na webu, logickými teoriemi umožňujícími reprezentovat
sémantický obsah a intensionální logikou. Předmět bude obsahovat jak teoretická
východiska, tak i praktické aplikace ontologií. Dále budou zkoumány
problémy při reprezentaci sémantického obsahu přirozeného jazyka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK