PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Datové modely a SQL databáze v knihovnictví (VP) - AISV10102
Anglický název: Data Models and SQL in Librarianship
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (17.09.2009)
St 13:20 - 15:45 v místnosti 2068

Přednáška bude zaměřena na problematiku SQL databází s aplikací na problematiku využití SQL databází v knihovních
informačních systémech. Budou zavedeny datové modely obecně a jako příklad bude podrobně vytvořen datový model pro
malou knihovnu. Bude zaveden datový jazyk SQL a bude aplikován na úlohy související s provozem knihovny.
Přednáška je vhodná pro studenty informačního zaměření a pro další případné zájemce o databáze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK