PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Databáze SQL - AISV10075
Anglický název: Database SQL
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (02.10.2017)
Předmět má za cíl teoretickou průpravu pro budování SQL databází na bázi konceptuálního modelování.<br>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK