PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rozšiřující cvičení z logiky [vs] - AISV10053
Anglický název: Enhancing Exercises in Logic
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky:  
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: IVANKA (09.12.2005)
Seznámit s historií logiky, s jejím významem pro vědeckou práci a výuku. Naučit užívat logiku v praxi, tj. v jazyce základní formální logiky, tj. výroková a preditová logika.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK