PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Znalostní systémy - AISV10033
Anglický název: Knowledge Systems
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky:  
Úroveň:  
Garant: Mgr. Bc. Jakub Lešikar, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ISKBOLDI (10.03.2005)
Cílem výběrového semináře je seznámení s vybranými znalostními (expertními) systémy a s prostředky pro jejich vytváření včetně objevování znalostí jejich dobyváním z databází. Předmět doplňuje obsah předmětu Reprezentace znalostí o aplikační oblasti podle individuálního zájmu studentů.

Volitelná přednáška doporučená pro 3.-5. ročník.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK