Datové modely a SQL - AISV10014
Anglický název: Data models and SQL
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ISKBOLDI (17.01.2005)
Problematika SQL databází. Jejich aplikace na datový model knihovny.