PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do historiografie (pro nehistoriky) - AISPV4003
Anglický název: An Introduction to Historical Studies (for non-historians)
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSFF0001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (12.02.2024)
V letošní akademickém roce byly vypsány 2 paralelky v ZS a jedna bude vypsána v LS.

Pro potřeby LS v případě dotazů kontaktujte primárně Luboše Studeného na email studenl@ff.cuni.cz

Jednosemestrální předmět zejména pro bakaláře nehistorických oborů zakončený zápočtem. Předmět se pokouší
studentům zprostředkovat základní principy historického myšlení. Kombinuje četbu kratších textů z odborné
literatury, práci s prameny v digitálním prostředí a diskuzi nad konkrétními historickými otázkami a problémy.
Studenti se seznamují s klíčovými pojmy historiografie a zároveň si je mohou v digitální dílně prakticky vyzkoušet
při analýze a interpretaci pramenů. Předmět seznamuje studenty s historiografickou praxí jako svébytným
způsobem uvažování o člověku a společnosti, specifickým přístupem k zpracování tématu a jeho zprostředkování
veřejnosti. Absolvent by měl být schopen tyto postupy využít jako interdisciplinární inspiraci a aplikovat je v rámci
svého oboru.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

BLOCH Marc, Obrana historie, aneb historik a jeho řemeslo. Argo, Praha 2011. 
BUDDE Gunilla, FREIST Dagmar, GÜNTHER-ARNDT Hilke, Geschichte: Studium – Wissenschaft – Beruf.
Akademie Verlag, Berlin 2008.
GUREVIČ, Aron, Historikova historie. Argo, Praha 2007.
HOWELL Martha, PREVENIER Walter, From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Cornell University Press, London 2001.
JORDANOVA Ludmilla, History in Practice. Hodder Education, London 2000.
LÉVESQUE Stéphane, Thinking Historically: Educating Students for the Twenty-first Century, University of Toronto Press, Toronto 2008.
MORTON Tom, SEIXAS Peter, The Big Six Historical Thinking Concepts. Nelson Education, Toronto 2013.
STORCHOVÁ Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Scriptorium, Praha 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (06.09.2022)

Podmínkou zápočtu je aktivní práce v Moodle, dodržování zadaných termínů prací a prezentace závěrečná prezentace. Během semestru bude 6 prezenčních setkání (1 možná omluvená absence). Podrobnosti budou sděleny během kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (12.02.2024)

Bude upřesněno...

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK