PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informační a mediální gramotnost II - AISP52005
Anglický název: Information and Media Literacy II
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout informacni a medialni gramotnost UISK info 2023.pdf Sylabus předmětu LS 2022/2023 Mgr. Tomáš Titěra
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Titěra (02.02.2023)
Předmět je praktickým exkurzem do aktuálních otázek informační a mediální gramotnosti. Budeme zkoumat a analyzovat, co mediální a informační gramotnost vlastně jsou a zjistíme, jak jsou rozvíjeny v českém vzdělávacím systému. Prozkoumáme, jaké otázky řeší hlavní neziskové organizace a jaká jsou témata, o kterých se zatím příliš nemluví. Kromě teorie budete přizváni do velice praktických interakcí a diskuzí k tématu. Do jednotlivých setkání se dále zapojíte vlastními příspěvky - skupinovými minilekcemi.

Hlavní cíle kurzu:

Seznámit se s hlavními teoretickými koncepty informační a mediální gramotnosti
Získat přehled, jak je mediální a informační gramotnost rozvíjena v ČR a ve světě
Pojmenovat, jaké otázky a problematika vyžadují společenskou pozornost a jak k nim přistupovat

Podrobnější informace viz sylabus - dokument zde v SISu výše.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Titěra (02.02.2023)

Docházka a aktivita v hodinách (30 %)

Splnění skupinového úkolu v průběhu semestu: práce na společné přednášce a její vedení (70 %)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK