PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
VS - Video Games as a Sociocultural Phenomenon - AISE50601
Anglický název: Video Games as a Sociocultural Phenomenon
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.ff.cuni.cz/nm/cs/sylaby
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: FIALAJAK (27.09.2010)
Video games are popular mainstream media and constitute an important leisure time activity. Today, games penetrate broad
segments of society, regardless of age, occupation or gender. This course will deal with video games from the cultural,
social, and political perspectives. It will specifically examine how games are developed, consumed, and utilised by different
actors and in different social contexts. The topics will cover history of videogames, theoretical analysis of gameplay,
development of games, cultural representation in games, relations between video games and politics, as well as
advergaming and newsgaming.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK