PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Book history and digital humanities - AISE00035
Anglický název: Book history and digital humanities
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen výhradně výměnným studujícím (erasmus).
Další informace: https://uisk.ff.cuni.cz/en/exchange-students/erasmus-courses/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Třída: Exchange - 03.6 History of Art
Exchange - 15.4 Library Science
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Fiala (29.05.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s výzkumem knižní kultury v kontextu digital humanities. Výuka se vedle představení teoretických aspektů problematiky zaměří především na prezentaci starší knižní kultury v digitálním prostředí, a to jak jednotlivých typů starých médií (rukopisy, inkunábule, staré tisky), tak badatelských okruhů (provenience, materiální znaky knih apod.). Upozorní také na nové směry ve výzkumu starých médií.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (29.05.2018)

To gain an attestation, it is necessary to demonstrate the basic orientation in digital humanities and the presentation of book history in the digital environment. The overall evaluation will also take into account the submitted seminar paper.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (29.05.2018)

BERRY, David M. and FAGERJORD, Anders. Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. Cambridge: Polity, 2017.

HUHTAMO, Erkki, ed. and PARIKKA, Jussi, ed. Media archaeology: approaches, applications, and implications. Berkeley: University of California Press, 2011.

CHEN, Chun-houh, ed., HÄRDLE, Wolfgang, ed. and UNWIN, Antony, ed. Handbook of data visualization. Berlin: Springer, 2008.

MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

MORETTI, Franco. Distant reading. London: Verso, 2013.

ROBINSON, Peter. The digital revolution in scholarly editing. In: CROSTINI, Barbara et al. Ars edendi lecture series, vol. IV. Stockholm: Stockholm University Press, 2016, pp. 181-207. DOI: https://doi.org/10.16993/baj.h

SCHREIBMAN, Susan, SIEMENS, Ray and UNSWORTH, John. A new companion to digital humanities. Chichester: Wiley Blackwell, 2016.

Tools & Tutorials (University of Toronto Map & Data Library). Available from: https://mdl.library.utoronto.ca/dataviz/tools-tutorials [cit. 4. 5. 2018].

WERNER, Sarah. Where Material Book Culture Meets Digital Humanities. Journal of Digital Humanities, Vol. 1, No. 3 Summer 2012, pp. 2-9.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (29.05.2018)

Research of book history in the context of digital humanities.

  • Book history: the nature of discipline and its methods.
  • Main principles of digital humanities and book history.
  • Data visualization in the field of book history.

Old media (manuscripts, incunabula, early printed books) in a digital environment.

  • Digital libraries: descriptions of books and facsimiles.
  • The use of bibliographic information in the research.
  • Provenance research in book history.

New directions of old media research.

  • Digital editions and “material texts”.
  • Advanced image presentation.
  • Contextualization of knowledge and integration of digital resources to book culture.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK