PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ubiquitous Learning - AISE00034
Anglický název: Ubiquitous Learning
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50568
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen výhradně výměnným studujícím (erasmus).
Další informace: https://uisk.ff.cuni.cz/en/exchange-students/erasmus-courses/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Třída: Exchange - 05.7 Educ. Science, Comparative Educ.
Exchange - 05.8 Educational Psychology
Exchange - 05.9 Others-Education, Teacher Training
Exchange - 14.4 Psychology and Behav. Sciences
Exchange - 15.4 Library Science
Exchange - 15.9 Others-Commun. & Inform. Sciences
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. (10.02.2020)
This class is highly practical. You will learn about different approaches to teaching - through games, apps, life action role play etc. Instead of mere talking and listening about it, you will be involved directly and invited to the further reflection.

The main aims of this class are following:

to introduce different technologies useful for teaching and learning
to add those into the educational theoretical framework
to orient students in the latest research - questions, problems
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. (10.02.2020)

Engagement in classes: Classes will be deeply interactive, students will work in groups or individually and they will be invited to in-class discussions. There will be readings for each class.

 

Lead your class - Group work: Students will be asked to prepare a lesson using a digital game / board game / life action role-play game/ audiovisual material. Each group will have 45 minutes to lead the class and engage the classmates as students.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. (10.02.2020)

https://drive.google.com/file/d/1AGtQ718ghRsceZgh1dA7CrIvR5vejLSk/view?usp=sharing

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK