PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Applied Project Management - AISE00023
Anglický název: Applied Project Management
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen výhradně výměnným studujícím (erasmus).
Další informace: https://uisk.ff.cuni.cz/en/exchange-students/erasmus-courses/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Třída: Exchange - 15.4 Library Science
Exchange - 15.9 Others-Commun. & Inform. Sciences
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: LIPKH2AF (01.09.2017)
<br>
THIS COURSE IS OPEN STRICTLY ONLY TO INFORMATION SCIENCE AND LIBRARIANSHIP (UISK) ERASMUS INCOMING STUDENTS. OTHERS MAY TAKE OTHER COURSES SUPPORTED BY FACULTY OF ARTS. WE APOLOGIZE FOR ANY RELATED INCOVENIENCE. <br>
<br>
Instructor: Helena Lipková, Ph.D. / helena.lipkova@ff.cuni.cz<br>
Intensive 3 day course - see UISK website for detail information. Dates: 23-25.10.2017
<br>
The lesson is organized primarly for Erasmus students! Czech students may attend the course only after a prior agreement with the lecturer.<br>
<br>
4 ECTS<br>
<br>
The aim of the course is to provide students with a practical and interactive hands-on training of fundamental <br>
project management techniques. The main focus is put on practical aspects of project management so that students are <br>
able to integrate fast into project team environment in real life situations.<br>
<br>
By the end of the course, students will be able:<br>
<br>
" to understand and use basic project management terminology<br>
" to describe individual phases of the project-life-cycle (project initiation, planning, execution, closure) <br>
" to distinguish roles and responsibilities within the project team<br>
" to comprehend and use basic project management techniques (eg. change management, risk <br>
management, issue management, earned value etc.)<br>
" to analyze case studies <br>
" to prepare their own small projects.<br>
<br>
Credit will be given based on final test results, completion of all tasks assigned and an active participation <br>
throughout the seminar (no more than 2 absences possible throughout the semester! please adjust your arrival/departure times).<br>
Exam period starts beginning January.<br>
<br>
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: LIPKH2AF (23.11.2011)

Project management

PMBoK

PMI

Project control

 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: LIPKH2AF (19.02.2015)

1           KERZNER, H. Project Management, A Systéme Approach to Planning, Scheduling and Controlling. New York : Wiley, 1998. 6 Ed.

1           PMBoK, Project Management Institute : any free version available on the internet. 

1           Statistics over IT projects failure rate. The OASIG survey (1995). [online] IT Cortex. [cit 2009-11-03]   Dostupný z  World Wide Web: <http://www.it-cortex.com/Stat_Failure_Rate.htm#The OASIG Study (1995)>.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: LIPKH2AF (23.11.2011)

None

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK