PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Principy digital humanities - AIS520002
Anglický název: Principles of Digital Humanities
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5734
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (17.02.2020)
Materiály k předmětu (anotace, sylabus, seznam literatury) naleznete v systému Mooodle (viz odkaz).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK