PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Principy digital humanities - AIS520002
Anglický název: Principles of Digital Humanities
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5734
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (03.03.2022)
Předmět se zaměřuje na koncept digital humanities, zejména na jeho přínosy pro humanitní a společenské vědy se zvláštním zřetelem k výzkumu knižní kultury. Kromě recentní diskuse o kritice digital humanities se věnuje reprezentaci „kulturních dat“ v digitálním prostředí, relevantním výzkumným infrastrukturám, digitálním metodám a nástrojům a také obecně problematice digitálních studií a studia počítačových rozhraní. Součástí kurzu je také seznámení s problematikou data science, včetně základních nástrojů a postupů pro analýzu, vizualizaci a komunikaci dat.
Literatura
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (03.03.2022)

BERRY, David M. a FAGERJORD, Anders. Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. First published. Cambridge: Polity, 2017. ix, 189 stran. ISBN 978-0-7456-9765-9.

CHEN, Chun-houh, ed., HÄRDLE, Wolfgang, ed. a UNWIN, Antony, ed. Handbook of data visualization. Berlin: Springer, 2008. xiii, 936 s. Springer handbooks of computational statistics. ISBN 978-3-540-33036-3.

CONNAWAY, Lynn Silipigni a RADFORD, Marie L. Research methods in library and information science. Sixth edition. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2017. xv, 478 stran. Library and information science text series. ISBN 978-1-4408-3478-3.

MANOVICH, Lev. Cultural Data: Possibilities and limitations of the digital data universe. In: GRAU, Oliver, ed. Museum and archive on the move: changing cultural institutions in the digital era. Berlin: de Gruyter, 2017. 316 stran. ISBN 978-3-11-052051-4, pp. 259-276.

SCHREIBMAN, Susan, SIEMENS, Ray a UNSWORTH, John. A New companion to digital humanities. First edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. xviii, 567 stran. ISBN 978-1-118-68064-3.

SVENSSON, Patrik, ed. a GOLDBERG, David Theo, ed. Between humanities and the digital. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2015. xii, 574 stran. ISBN 978-0-262-02868-4.

WERNER, Sarah. Where Material Book Culture Meets Digital Humanities. Journal of Digital Humanities, Vol. 1, No. 3 Summer 2012, pp. 2-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (03.03.2022)

Předpoklady pro připuštění ke zkoušce: Aktivní účast na hodinách, průběžné plnění úkolů (četba, práce s daty).

Zkouškové okruhy jsou zveřejněny v Moodlu. V rámci zkoušky bude nejprve zadán úkol pro práci s daty, potom bude následovat rozhovor o úkolu a o jednom z vypsaných okruhů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK