PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Principy digital humanities - AIS520002
Anglický název: Principles of Digital Humanities
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5734
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Anotace -
Předmět se zaměřuje na koncept digital humanities, zejména na jeho přínosy pro humanitní a společenské vědy. Kromě recentní diskuse o kritice digital humanities se věnuje reprezentaci „kulturních dat“ různého druhu v digitálním prostředí a jejich vizualizaci a okrajově též velkým jazykovým modelům. Součástí kurzu je také seznámení s vybranými nástroji a postupy pro analýzu, vizualizaci a komunikaci dat. Z digitálních nástrojů je pozornost věnována zejména R, Gephi, OpenRefine a velkým jazykovým modelům.
Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (22.02.2024)
Literatura

BERRY, David M. a FAGERJORD, Anders. Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. First published. Cambridge: Polity, 2017. ix, 189 stran. ISBN 978-0-7456-9765-9.

CHEN, Chun-houh, ed., HÄRDLE, Wolfgang, ed. a UNWIN, Antony, ed. Handbook of data visualization. Berlin: Springer, 2008. xiii, 936 s. Springer handbooks of computational statistics. ISBN 978-3-540-33036-3.

MANOVICH, Lev. Cultural Data: Possibilities and limitations of the digital data universe. In: GRAU, Oliver, ed. Museum and archive on the move: changing cultural institutions in the digital era. Berlin: de Gruyter, 2017. 316 stran. ISBN 978-3-11-052051-4, pp. 259-276.

SADLER, Jesse. Coding for the Humanities: An Introduction to R for Digital Humanities. Dostupné z: https://jessesadler.github.io/hope-intro2r/#1

SCHREIBMAN, Susan, SIEMENS, Ray a UNSWORTH, John. A new companion to digital humanities. First edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. xviii, 567 stran. ISBN 978-1-118-68064-3.

SVENSSON, Patrik, ed. a GOLDBERG, David Theo, ed. Between humanities and the digital. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2015. xii, 574 stran. ISBN 978-0-262-02868-4.

WICKHAM, Hadley, ÇETINKAYA-RUNDEL, Mine a GROLEMUND, Garrett. R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data. Second edition. Beijing: O'Reilly, 2023. xxiii, 548 stran. ISBN 978-1-4920-9740-2. Dostupné také z: https://r4ds.hadley.nz

Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (23.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Předpoklady pro připuštění ke zkoušce: Aktivní účast na hodinách, průběžné plnění úkolů (četba, práce s daty).

Zkouškové okruhy jsou zveřejněny v Moodlu. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je splnění průběžného úkolu v Moodlu. Obsahem zkoušky bude rozhovor o úkolu a o jednom z vypsaných okruhů.

Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (04.04.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK