PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Digitalizace v paměťových institucích - AIS510324
Anglický název: Digitization in Memory Institutions
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AISP53002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (19.12.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2018/2019.

Předmět je vyučován pro prezenční a kombinovanou formu studia, pro kombinované dle rozvrhu pro kombinované studium.

Během předmětu se studenti seznámí s kompletním životním cyklem digitálního dokumentu, s jednotlivými kroky digitalizace, uložení dat, referenčním rámcem OAIS. Důraz je kladen zejmíéna na metadata a jejich použití, včetně procesů dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (19.12.2018)

Základní literatura

CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80-7050-588-5.

Digital Preservation CZ – BLOG. Blog o dlouhodobé archivaci digitálních informací. Dostupné z: http://www.digitalpreservation.cz

LTP Portál.cz. Dostupné z: http://ltp-portal.mzk.cz

GIARETTA, David. Advanced digital preservation [online]. Berlin: Springer, 2011. ISBN 978-3-642-16809-3. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/978-3-642-16808-6/contents.

HARVEY, D. R. Preserving digital materials. 2nd ed. München: De Gruyter Saur, 2012. ix, 251 s. Current topics in library and information practice. ISBN 978-3-11-025368-9.

PROM, Christopher J., ed. Digital preservation essentials. Chicago: Society of American archivists, 2016. vii, 125 stran. Trends in archives practice. ISBN 1-931666-95-4.

ROSENTHAL, Colin a kol. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. 51 s. ISBN 978-80-7050-569-4.
Online dostupné zde: http://www.ndk.cz/platter-cz.

 

Doplňující literatura

BEZDĚK, Ladislav a FROUZ, Martin. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2014. 215 s. Odborné a metodické publikace; sv. 46. ISBN 978-80-7480-017-7.

BLUH, Pamela, ed. a HEPFER, Cindy, ed. The institutional repository: benefits and challenges. Chicago: American Library Association, 2013. 142 s. ALCTS Papers on Library Technical Services & Collections #18. ISBN 978-0-8389-8661-5.

CORRADO, Edward M. a MOULAISON, Heather Lea. Digital preservation for libraries, archives, and museums. Second edition. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017. xxvii, 373 stran. ISBN 978-1-4422-7871-4.

ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 139 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 89. ISBN 978-80-7480-077-1.

DAPPERT, Angela, ed., GUENTHER, Rebecca Squire, ed. a PEYRARD, Sébastien, ed. Digital preservation metadata for practitioners: implementing PREMIS. [Cham]: Springer, 2016. xiv, 266 stran. ISBN 978-3-319-43761-3.

MARKS, Steve a SHALLCROSS, Michael, ed. Becoming a trusted digital repository. Chicago: Society of American Archivists, 2015. xxv, 68 stran. Trends in archives practice; Module 8. ISBN 978-1-931666-84-8.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (21.02.2019)

1. Úvod: Paměťové instituce, digitalizace a ochrana digitálních dokumentů. 

2. Standardy: metadata k objektům, obrazy, balíčky. 

3. Referenční rámec OAIS, PREMIS. 

 

4. Důvěryhodný repozitář: audity, certifikace. 

 

5. Softwarové nástroje a implementace standardů. 

 

6. Legislativa a LTP. 

 

7. Vybrané projekty z hlediska LTP.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK