PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny knihtisku v době baroka, rokoka a klasicismu - AIS510322
Anglický název: History of Hand Press Book in Baroque, Rococo and Classicism
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2018/2019.

Přednáška si klade za cíl postihnout vývoj českého a moravského knihtisku mezi Bílou horou a přelomem 18. a 19. století. Sledují se postupné změny ve složení čtenářské obce, které se odrazily na produkci literární sféry a na typografické a výtvarné tváři domácí výroby (Tiskárna jezuitská, Tiskárna arcibiskupská). Cyklus přednášek končí v období postupného přechodu řemeslné malovýroby k manufakturním způsobům (Schönfeld, Trattner).

Seminář k přednášce vedený dr.Večeřovou se bude konat 15.3., 12.4. a 10.5. 2013 v době od 9.00 do 12.30 v prostorách Studovny rukopisů a starých tisků v NK.

Třináct lekcí je podáno jako stručná charakteristika vývoje knihtisku v epoše baroka, rokoka a klasicismu. Důraz je kladen na dějiny řemesla v Českých zemích. Látka evropského knihtisku je z kapacitních důvodů pojednána jen v hrubém nárysu. Předpokládá se, že studenti do historicko-bibliografického výkladu aktivně začlení poznatky získané v předchozích kurzech o starých tiscích, ilustraci, papíru a knižní vazbě. Přítomný text se zakládá na upraveném znění Voitovy Encyklopedie knihy (Praha 2006), k jejímž heslům, soupisu další odborné literatury i návodným ilustracím zde sumárně odkazujeme.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. (24.11.2011)

BOHATCOVÁ, M. (a kol.): Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.

FUNKE, Fr.: Buchkunde. Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens. München 1998 (6. vydání).

HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948.

KOPECKÝ, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978.

MANGUEL, Alberto: Dějiny čtení. Brno 2007.

VOIT, P.: Encyklopedie knihy - starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006 (zde uvedena další literatura k podrobnějšímu studiu).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. (24.11.2011)

* Osnova předmětu:

1. Vývoj knihtisku v zahraničí během 17. století

2. Rekonstrukce knihtisku po 1620 v Čechách a na Moravě

3. Rekonstrukce literárního, nakladatelského a knihkupeckého terénu 17. století

4. Pražská Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská

5. Pražský knihtisk 17. století

6. Knihtisk 17. století v Čechách a na Moravě

7. Vývoj knihtisku v zahraničí během 18. století

8. Nakladatelé a knihkupci 18. století a Krameriova Česká expedice

9. Pražský knihtisk 18. století a význam Rosenmüllerovy tiskárny

10. Pražská Tiskárna normální školy a Tomsův zápas o prosazení antikvy

11. Knihtisk 18. století v Čechách mimo Prahu

12. Knihtisk 18. století na Moravě

13. Industrializace českého knihtisku v Schönfeldově a Haasově velkopodniku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK