PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kodikologie a dějiny rukopisných fondů - AIS510311
Anglický název: Codicology and History of Handwritten Collections
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISRIMAN (12.01.2018)
Předmět bude vyučován ve školním roce 2019/2020.

Cílem předmětu je seznámit studenty s rukopisnou knižní kulturou, a to zejména v českých zemích ve středověku a v raném novověku. Důraz bude kladen na tzv. praktickou kodikologii a na exemplářové znaky knih. Studenti se též seznámí s nejvýznamnějšími českými rukopisnými fondy.
Předmět je vhodný i pro studenty studijních programů zajišťovaných Ústavem české literatury a komparatistiky, Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem pro dějiny umění.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (30.06.2015)

Základní literatura:

BOHATCOVÁ, Mirjam a kol., Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.

HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994.

ONG, Walter. Technologizace slova. Praha: Karolinum, 2006.

SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. Praha: Odeon, 1985.

 

Další doporučená literatura:

CAVALLO, Guglielmo, CHARTUER, Roger a COCHRANE, Lydia G., ed. A History of Reading in the West. Cambridge: Polity Press, 1999.

McKENZIE, Donald F. Bibliography and the sociology of texts. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 1999.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (03.10.2017)

* Osnova:

- Kodikologie jako věda, její teoretické a praktické aspekty
- Rukopis jako médium knižní kultury
- Exkurze zaměřená obecně na rukopisy (včetně iluminovaných)
- Rukopisná kultura evropského středověku, změna funkce rukopisů v raném novověku
- Rukopisná kultura v českých zemích ve středověku a v raném novověku
- Knihovny a čtenářství ve středověku
- Anatomie rukopisné knihy
- Rukopisná kniha z hlediska obsahu
- Funkce rukopisné knihy
- Provenienční znaky rukopisných knih, knižní vazba
- Exkurze zaměřená na exemplářové znaky knih (provenience, knižní vazba)
- Výzdoba rukopisné knihy
- Nejvýznamnější světové rukopisné knihovny a jejich dějiny
- Rukopisné sbírky v České republice a jejich dějiny

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK