PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kulturní dědictví jako zdroje pro knihovny - AIS510307
Anglický název: Cultural Heritage as a Source of Knowledge for Libraries
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Je záměnnost pro: AIS510320
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (01.10.2018)
Předmět bude vyučován ve školním roce 2018/2019 jako kombinace dvou osobních setkání a webinářů.

Osobní setkání i webináře jsou určeny i pro studenty kombinovaného studia.

Předmět se zaměřuje na koncept digital humanities, zejména na jeho přínosy pro společenské vědy se zvláštním zřetelem k dějinám knižní kultury. Kromě recentní diskuse o kritice digital humanities se věnuje reprezentaci znalostí a údajů získávaných z archivů v digitálním prostředí, relevantním výzkumným infrastrukturám, digitálním metodám a nástrojům a také obecně problematikou digitálních studií a studia počítačových rozhraní. Ukazuje, ve kterých aspektech jsou některé tradiční výzkumné metody uplatňované v dějinách knižní kultury tímto konceptem překonány, a které tradiční metody teprve hledají svou digitální alternativu.<br>
Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (24.09.2012)

Kulturně historické dědictví; Zpřístupňování v prostředí internetu; Knihovny; Digitalizace  

Literatura -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (08.10.2018)

Základní literatura:

BERRY, David M. a FAGERJORD, Anders. Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. First published. Cambridge: Polity, 2017. ix, 189 stran. ISBN 978-0-7456-9765-9.

CHEN, Chun-houh, ed., HÄRDLE, Wolfgang, ed. a UNWIN, Antony, ed. Handbook of data visualization. Berlin: Springer, 2008. xiii, 936 s. Springer handbooks of computational statistics. ISBN 978-3-540-33036-3.

CONNAWAY, Lynn Silipigni a RADFORD, Marie L. Research methods in library and information science. Sixth edition. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2017. xv, 478 stran. Library and information science text series. ISBN 978-1-4408-3478-3.

MANOVICH, Lev. Cultural Data: Possibilities and limitations of the digital data universe. In: GRAU, Oliver, ed. Museum and archive on the move: changing cultural institutions in the digital era. Berlin: de Gruyter, 2017. 316 stran. ISBN 978-3-11-052051-4, pp. 259-276.

RAUTENBERG, Ursula, ed. Buchwissenschaft in Deutschland: ein Handbuch. Berlin: De Gruyter Saur, 2010. 2 sv. (xvi, 602 s.; xiv s., s. 606-1109). ISBN 978-3-11-020036-2.

SCHREIBMAN, Susan, SIEMENS, Ray a UNSWORTH, John. A New companion to digital humanities. First edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. xviii, 567 stran. ISBN 978-1-118-68064-3.

SVENSSON, Patrik, ed. a GOLDBERG, David Theo, ed. Between humanities and the digital. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2015. xii, 574 stran. ISBN 978-0-262-02868-4.

WERNER, Sarah. Where Material Book Culture Meets Digital Humanities. Journal of Digital Humanities, Vol. 1, No. 3 Summer 2012, pp. 2-9.

 

Další literatura:

GOLD, Matthew K., ed. Debates in the digital humanities. 2nd pub. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. Dostupné také online: http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/2.

JONES, Steven E. The emergence of the digital humanities. 1st pub. New York: Routledge, 2014. viii, 212 s. ISBN 978-0-415-63551-6.

ROSENZWEIG, Roy. Clio wired: the future of the past in the digital age. New York: Columbia University Press, 2010.

STALEY, David J. Computers, Visualization, and History: How New Technology Will Transform Our Understanding of the Past. 2nd pub. Armonk, New York: M. E. Sharpe, Inc., 2014.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (01.10.2018)

Student je povinnen prezentovat v semináři. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (08.10.2018)

1. Úvod: Zpřístupňování kulturního dědictví
2. Knižní kultura v kontextu digital humanities
3. Digitální knihovny
4. Knihovědné bibliografie na webu
5. Standardy
6. Digitální metody a nástroje
7. Vizualizace dat
8. Reprezentace textů v digitálním prostředí
9. Shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK