PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Digitalizace v knihovnách - AIS510306
Anglický název: Digitization in Libraries
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)

Předmět je vyučován ve školním roce 2018/2019.

Připuštění k atestaci je vázáno na průběžné plnění úkolů. Na každé hodině studenti dostanou úkol v systému moodle, na jehož splnění mají asi 12 dní.

Předmět je vyučován pro prezenční a kombinovanou formu studia, pro kombinované dle rozvrhu pro kombinované studium.

Během předmětu se studenti seznámí s kompletním životním cyklem digitálního dokumentu, s jednotlivými kroky digitalizace, uložení dat, referenčního rámce OAIS. Důraz je také kladen na metadata a jejich použití, včetně procesů dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (06.02.2015)

Povinná literatura

ADCOCK, Edward P. (ed.). Zásady starostlivosti a zaobchádzania s knižničným materiálom. [s.l.] : IFLA, 1998. 70 s. Slovenská verze. Dostupné z WWW: <http://www.mestskakniznica.sk/data/userfiles/metodika/IFLAzasady.pdf>.

BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna. Rok 2004, roč. 15, č. 4, s.266-254. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/NKKR0404/0404233.html>.

CRANE, Gregory. What do you do with a million books? Dostupné z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/march06/crane/03crane.html>.

CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. Praha : Národní knihovna ČR, 2010. 154 s.

HUTAŘ, Jan. Úvod do ochrany digitálních dat. Praha : UISK, 2008. 17 s. Dostupné z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/hutar-jan/hutar_02.pdf/view>.

LAVOIE, Brian F. The Open Archival Information System Reference Model: Introductory Guide. OCLC : Dublin, Ohio, 2004. 20 s. Přístupné z WWW: <http://www.dpconline.org/docs/lavoie_OAIS.pdf>.

LEE, Stuart. Digitization : is it worth it? Computers in Libraries. May 2001, vol. 21, no. 5, s. 28-31. Přístup také z WWW: <http://www.infotoday.com/cilmag/may01/lee.htm>.

PALM, Jonas. The Digital Black Hole. Dostupné z WWW: <http://www.tape-online.net/docs/Palm_Black_Hole.pdf>.

PAPY, Fabrice. Digital Libraries. London: ISTE Ltd.; Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-1-84821-042-4.

ROSENTHAL, Colin; BLEKINGE-RASMUSSEN, Asger, HUTAŘ, Jan. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2009. 65 s. ISBN 978-80-7050--569-4. Dostupné z WWW: <http://www.ndk.cz/platter-cz/Platter.pdf>.

SITTS, Maxine K. (ed.). Handbook for digital projects : a management tool for preservation and access. 1st ed. Andover (MA) : Northeast Document Conservation Center, 2000. Přístup také z WWW: <http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/dman.pdf>.

SMITH, Abby. Why Digitize? 1st ed. Washington : Council on Library and Information Resources, 1999. V, 13 s. Přístup z WWW: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub80-smith/pub80.pdf>. ISBN 1-887334-65-3.

What is Digital Preservation? [online]. DPE 2009. Dostupné z WWW: <http://www.digitalpreservationeurope.eu/what-is-digital-preservation/>.

Další doporučená literatura

BESSER, Howard. Introduction to Imaging [online]. J. Paul Getty Trust. Dostupné z WWW: <http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/introimages/index.html>.

Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems [online]. Cornell Library 2007. Dostupné z WWW: <http://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/eng_index.html>.

DRAMBORA Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment (DRAMBORA) toolkit [online]. DPE, DCC, 2009. Dostupné z WWW: <http://www.repositoryaudit.eu/about/>.

Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative. DIGITIZATION ACTIVITIES : Project Planning and Management Outline. FADGI 2009. 23 s. Dostupné z WWW: <http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/DigActivities-FADGI-v1-20091104.pdf>.

LESK, Michael. Understanding digital libraries. Morgan Kaufmann, 2004. 456 s. ISBN 1558609245.

<Mets> metadata encoding and transmission standard: primer and reference manual. Version 1.6, September 2007. Dostupné z WWW: <http://www.loc.gov/standards/mets/METS%20Documentation%20final%20070930%20msw.pdf>

Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial, Cornell University Library [online]. Cornell University Library 2003. Dostupné z WWW: <http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.html>.

Nestor Criteria Catalogue. Nestor 2006. 40 s. Dostupné z WWW: <http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/8en/PDF/8en.pdf>.

Northeast Document Conservation Center - Preservation Leaflets. Přístup z WWW: <https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/overview>.

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). CCSDS 650.0-B-1, 2002. Dostupné z WWW: <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.PDF>. Nová upravená verze dostupná na <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf>. České info viz <http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_repozit%C3%A1%C5%99#Konceptu.C3.A1ln.C3.AD_model_OAIS>.

ROSS, Harvey. Preserving digital materials. München : Saur, 2005. 246 s.

ROSS, Seamus et al. An Introduction to the DRAMBORA toolkit and its Underlying Principles. http://www.digitalpreservationeurope.eu/preservation-training-materials/files/DRAMBORA_barcelona.ppt

Standards at the Library of Congress [online]. LOC 2014. Dostupné z WWW: <http://www.loc.gov/standards/standard.html>.

Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections [online]. NDIIPP 2007. Dostupné z WWW: <http://www.digitalpreservation.gov/formats/index.shtml>.

THENG, Yin-Leng; FOO, Schubert; GOH, Dion. Handbook of Research on Digital Libraries: Design, Development, and Impact. Information Science Reference. 2009. 690 s. ISBN: 1599048795.

GILL, Tony, GILLILAND, Anne J., WHALEN Maureen, WOODLEY Mary S.. Introduction to Metadata. Online edition, version 3.0. Dostupné z WWW: <http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/index.html>.

Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist : TRAC. OCLC 2007. 88 s. Dostupné z WWW: <http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf>.

WITTEN, Ian H.; BAINBRIDGE, David. How to build the Digital Library. Morgan Kaufmann 2002. 556 s. ISBN 1558607900.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (14.02.2016)

* Osnova předmětu:
- Důvody a podstata digitalizace 
- Digitalizační projekty u nás a ve světě, kooperace, trendy, budoucnost 
- Jednotlivé kroky procesu digitalizace 
- Problematika popisu digitálních objektů - metadata a jejich formáty 
- Digitální úložiště - proces certifikace, příklady ze světa a z ČR 
- Metadata a jejich typy v digitálních úložištích - SIP, DIP, AIP - OAIS 
- Problematika archivace digitálních objektů - konverze, migrace, emulace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK