PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Podnikové informační systémy - AIS510300
Anglický název: Enterprise Information Systems
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: LIPKH2AF (01.10.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2018/2019. Výuka začíná v druhém říjnovém týdnu!
<br>
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování podnikových informačních systémů a jejich<br>
propojení na podnikové procesy. Důraz je kladen zejména na aplikace typu ERP (Enterprise Ressource Planning) <br>
a jejich funkcionalitu a na propojení na aplikace tzv. rozšířeného ERP (ERP II), zejména CRM (Customer<br>
Relationship Management) a SCM (Supply Chain Management). V rámci přednášek se studenti obecně seznámí i <br>
s dalšími aplikacemi podnikové informatiky a možnostmi jejich využití (portály, správa dokumentů, podpora<br>
spolupráce atd.). V navazujícím předmětu Projektování podnikových informačních systémů pak bude hlavní<br>
pozornost zaměřena na metody výběru a implementace podnikových informačních systémů a uplatnění na metod <br>
projektového managementu v tomto procesu. <br>
Deskriptory -
Poslední úprava: LIPKH2AF (23.11.2011)

Podnikové informační systémy

Enterprise resource planning

ERP

CRM

ECM

B2B

Information system

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LIPKH2AF (01.10.2018)

Podmínkou atestace je:<br>
<br>
- účast ve výuce (omlouvají se max. 2 přednášky)<br>
- splnění všech úkolů zadaných pro cvičení (za včas neodevzdané úkoly budou připsány minusové body započítávající se do závěrečného hodnocení)<br>
- test v požadovaném bodovém limitu<br>

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (27.09.2011)

BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. Praha : Grada, 2008. 283s. ISBN 978-80-247-2279-5.

GÁLA, L.; POUR, J; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. Praha : Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.

POUR, J. Informační systémy a elektronické podnikání. Praha : Oeconomica, 2001. 221 s. ISBN 80-245-0227-5.

POUR, J. Informační systémy a technologie. Praha : Oeconomica, 2006. 492 s. ISBN 80-86730-03-4.

SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.

TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy : nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 229s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KUNSTOVÁ, R. Efektivní správa dokumentů. Praha: Grada, 2010. 208s. ISBN 978-80-247-3257-2.

KUNSTOVÁ, R. Znalostní management a proces jeho zavádění.Průvodce pro praxi . Praha: Grada, 2010. 208s. ISBN 978-80-247-3257-2.

KUNSTOVÁ, R. Řízení vztahů se zákazníky. Procesy, pracovníci, technologie. Praha: Grada, 2010. 208s. ISBN 978-80-247-3257-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK