PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Datové a procesní modely a značkovací jazyky - AIS510299
Anglický název: Data and Process Models and Mark up Languages
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Jan Dvořák, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2018/2019.

Cílem předmětu je senámit posluchače se základy datového modelování a jeho využití při vytváření modelů reálného světa. Posluchač se naučí navrhnout koncept jednoduchého modelu, po kterém bude následovat převod do relačního datového modelu. Posluchač si na základní úrovni osvojí jazyk SQL a XML a bude stručně uveden do hiearchického modelování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK