PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kódování informací - AIS510293
Anglický název: Coding of Information
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISIVANE (01.10.2018)
Cílem předmětu je seznámení se základními typy kódů sloužícími k efektivnímu uchovávání a přenosu informací
včetně jejich utajování. Hlavními tématy jsou: entropické kódování informačního zdroje, samoopravné kódy,
principy komprese textových dat, zvuku a obrazu, základní metody šifrování (klasické substituční šifry a jejich
kryptoanalýza, moderní šifrové standardy DES, AES, metoda RSA šifrování s veřejným klíčem).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UISIVANE (03.09.2014)
  1. Úspěšné absolvování průběžného testu.
  2. Prezentace referátu.
  3. Ústní zkouška.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (07.06.2010)
Jiroušek, R. - Ivánek, J. - Máša, P. - Toušek, J. - Vaněk, N.: Principy digitální komunikace. LEDA, Praha 2006, 309 str.
Ivánek, J.: Vybrané kapitoly z kódování informací. Elektronický studijní text ÚISK FF KU, Praha 2007, 78 str.

Sylabus -
Poslední úprava: UISIVANE (27.05.2011)

Osnova:
1. Základní pojmy teorie informace
1.1. Informační zdroj
1.2. Míra informace a entropie
2. Kódování informačních zdrojů
2.1. Základní typy kódů
2.2. Optimální kódování
2.3. Samoopravné kódy
2.4. Limity přenosu zpráv
3. Komprese dat
3.1. Bezeztrátová komprese textu
3.2. Principy komprese zvuku
3.3. Principy komprese obrazu
4. Základní metody šifrování
4.1. Klasické substituční šifry
4.2. Kryptoanalýza Vigenerovy šifry
4.3. Šifrový standard DES
4.4. Nový šifrový standard AES
5. Šifrování s veřejným klíčem
5.1 Principy metody RSA
5.2 Určení veřejného a tajného klíče
5.3 Další metody šifrování s veřejným klíčem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK