PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny knihtisku v době baroka, rokoka a klasicismu - AIS510183
Anglický název: History of Book Print in Baroque, Rococo and Classicism
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS510322
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISVOIT (08.04.2013)
Přednáška si klade za cíl postihnout vývoj českého a moravského knihtisku mezi Bílou horou a přelomem 18. a 19. století. Sledují se postupné změny ve složení čtenářské obce, které se odrazily na produkci literární sféry a na typografické a výtvarné tváři domácí výroby (Tiskárna jezuitská, Tiskárna arcibiskupská). Cyklus přednášek končí v období postupného přechodu řemeslné malovýroby k manufakturním způsobům (Schönfeld, Trattner).
Třináct lekcí je podáno jako stručná charakteristika vývoje knihtisku v epoše baroka, rokoka a klasicismu. Důraz je
kladen na dějiny řemesla v Českých zemích. Látka evropského knihtisku je z kapacitních důvodů pojednána jen v
hrubém nárysu. Předpokládá se, že studenti do historicko-bibliografického výkladu aktivně začlení poznatky
získané v předchozích kurzech o starých tiscích, ilustraci, papíru a knižní vazbě. Přítomný text se zakládá na
upraveném znění Voitovy Encyklopedie knihy (Praha 2006), k jejímž heslům, soupisu další odborné literatury i
návodným ilustracím zde sumárně odkazujeme.

Seminář k přednášce vedený dr.Večeřovou se bude konat 15.3., 12.4. a 10.5. 2013 v době od 9.00 do 12.30 v
prostorách Studovny rukopisů a starých tisků v NK.
Literatura
Poslední úprava: UISVOIT (08.04.2013)

 

Literatura

BOHATCOVÁ, M. (a kol.): Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.

FUNKE, Fr.: Buchkunde. Überblick über die Geschichte des Buch- und Schriftwesens. München 1998 (6. vydání).

HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948.

KOPECKÝ, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978.

MANGUEL, Alberto: Dějiny čtení. Brno 2007.

VOIT, P.: Encyklopedie knihy - starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou15. apočátkem 19. století. Praha 2006 (zde uvedena další literatura k podrobnějšímu studiu).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UISVOIT (08.04.2013)

Požadavky ke zkoušce

1. předložení seznamu přečtené literatury

2. první kolo - praktická zkouška (identifikace obrazových dokumentů z dějin knihtisku)

3. druhé kolo - tři ústní otázky dle seznamu

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova předmětu:
 • Změny vtypografii na prahu 17. století - „nižší" a „vyšší" knihtisk. Restrukturalizace žánrů a čtenářských zájmů. Druhý život obrazové knihy. Ohlášky univerzitních a řeholních disertací
 • Evropské tiskařské a nakladatelské domy raného kapitalismu (Elzevier, Plantin-Moretus, Merian).
 • Konsolidace českého a moravského knihtisku po 1620 vPraze (Tiskárna jezuitská, Tiskárna arcibiskupská)
 • Konsolidace českého a moravského knihtisku po 1620 vregionech (Hradec Králové, Cheb, Brno, Olomouc aj.)
 • Nakladatelství a knihkupectví 17. století. Německé knižní veletrhy. Německé filiálky v Čechách
 • Vývoj českého a moravského knihtisku 18. století vPraze (Tiskárna jezuitská, Tiskárna arcibiskupská)
 • Kramerius a Česká expedice
 • Vývoj českého a moravského knihtisku 18. století vregionech (Hradec Králové, Brno, Olomouc, Opava, Znojmo aj.)
 • Změny vevropské typografii během 18. a na počátku 19. století (Baskerville, Bodoni, Gessner, Didot)
 • Zápas o prosazení antikvy jakožto národního písma vČechách a na Moravě (Tomsa a Tiskárna normální školy)
 • Industrializace řemesla vcizině a u nás (rychlolis, rotačka, papírenský stroj atd.)
 • Bohumil Haase a Jan Hostivít Pospíšil
 • Nakladatelství a knihkupectví 18. - 19. století (Breitkopf, Brockhaus, Trattner aj.). Cenzura, koncese, patisk. Grémia a spolky knihkupců. Veřejné čítárny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK