PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Četba literatury k informační vědě a knižní kultuře - AIS500103
Anglický název: Reading Resources in Information Science and Book Studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Vyučující: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (07.02.2022)
Předmět rozšiřuje a prohlubuje teoretické znalosti získané v předmětech souvisejících s problematikou komunikace, produkce a recepce informací, jakož i historiografie knižní kultury, prostřednictvím čtení vybraných odborných textů. Důraz je kladen na kritickou reflexi vztahu člověka, médií a informací v historickém kontextu i v současné informační společnosti. Vybrané texty představují ukázky různých pohledů na problematiku přenosu informací, mediální a knižní kulturu. <br>

Prosím, sledujte své maily, detaily ke kontaktu etc. vám budou zaslány začátkem prvního týdne semestru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (07.02.2022)

Cílem předmětu je rozvíjet kritické čtenářské dovednosti, poskytnout hlubší pochopení klíčových analytických pojmů disciplíny, a nabídnout vhledy do způsobů akademického psaní pro mezinárodní odbornou veřejnost. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (07.02.2022)

Požadavky – hodnocení
- Účast v prezenční části studia & prezentace na zvolená témata
- Závěrečná práce (cca 10 stran) - studenti vypracují kritickou odbornou recenzi na vybranou monografii ze seznamu literatury. Zpracování publikace dle vlastního výběru je vítáno, je však třeba je předem konzultovat. Recenze uvede text a popřípadě jeho autora či autorku do dobového a odborného, místního i mezinárodního kontextu (tj. srovnatelných textů a diskusí k dané tématice), kriticky zhodnotí jeho základní teze a argumenty a význam pro vývoj oboru, a nabídne možné další cesty přístupu k danému tématu. Všechny kritické teze je třeba podepřít jasně formulovanými argumenty. V textu je nutné pracovat s bibliografickými odkazy a závěrečným seznamem literatury a všech dalších pramenů, včetně internetových odkazů. Citace a odkazy v textu budou uváděny dle standardů pro vědecké (i diplomové) práce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (07.02.2022)

Vybraná studijní literatura:

Altick, R. D. The English Common Reader: A Social History of the Mass Reading Public 1800–1900. Chicago: Chicago university Press, 1967.

Bhabha, H., The Location of Culture. London: Routledge, 1994.

Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, trans. Richard Nice, 1984. Harvard University Press.

Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2005.

Darnton, Robert, “What is the History of Books?” in Daedalus, vol. 111, no. 3, pp. 65-83, 1982.

Darnton, Robert, The Business of Enlightenment. Cambridge, Mass., 1979.

Darnton, Robert – Roche, D. edd. Revolution in Print: The Press in France, 1775–1800. Berkeley/London/New York: University of California Press/New York Public Library, 1989.

de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life. Berkeley, CA: University of California Press, 1984.

Dobrenko, E. The Making of the State Reader: Social and Aesthetic Contexts of the Reception of Soviet Literature. Stanford, California: Stanford University Press, 1997.

Dolphijn, Rick and Iris van der Tuin eds., New Materialism: Interviews & Cartographies. Open Humanities Press, 2012.

Eisenstein, E. The printing press as an agent of change: communications and cultural transformations in early modern Europe (2 vols. ed.). Cambridge UK: Cambridge University Press, 1979.

Engels, F. The Condition of the Working Class in England, Oxford/New York: Oxford University Press, 1993; [Postavení dělnické třídy v Anglii, Svoboda 1950]

Febvre, Lucien and Henri-Jean Martin, The Coming of the Book, trans. D. Gerard, London, 1976.

Foucault, Michel, Slova a věci. Brno: Computer Press, 2007.

Hallin, D.C. & Mancini, P., Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press, 2004.

Hoggart, R. The Uses of Literacy. London: Penguin,1992 [1957].

Huhtamo, Erkki and Jussi Parikka (eds.). Media archeology: approaches, applications, and implications. Berkeley, CA: University of California Press, 2011.

Chartier, Roger, Forms, and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995.

Latour, Bruno. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Martin, Henri-Jean, The History and Power of Writing, Chicago, 1994.

McKenzie, D.F., Bibliography and the Sociology of Texts, new edition, Cambridge, 1999.

McLuhan, Marshall, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, 1962/2011.

O’Sullivan, T. et al., Key Concepts in Communication and Cultural Studies. Lond/NY: Routledge, 1994.

Parikka, Jussi, What is Media Archaeology? Polity, 2012.

Rose, Jonathan, The Intellectual Life of the British Working Classes, 2001.

Šebek, Josef. Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé, UK, 2019.

Šmejkalová, J. Cold War Books in the ‘Other’ Europe and What Came After. Leiden, Boston, Brill, 2010.

van Dijk, Jan. The Network Society: Social Aspects of New Media, 1999, 2005, 2012.

Webster, Frank, Theories of the Information Society. London: Routledge, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (15.03.2022)

 

1. Blok -     Nahrazeno tutoriály – viz email! 

Komunikace, média a (tištený) text jako předměty interdisciplinárního zkoumání – zdroje a součásti relevantních oborů, struktura výuky, požadavky k zápočtu; doporučená literatura ke studiu.

Ukázka společného kritického čtení současných odborných textů – potřeba všeobecné teoretické kompetence:

Ben Kafka, The Demon of Writing: Powers and Failures of Paperwork, Zone Books, 2012.

Klíčová slova & teoreticko-filozofické směry

Sebe prezentace:

‚auto-bibliografie‘ – Odborné knihy mého života: cca 5 minut, tj. 1-2 strany

Pro inspiraci viz https://newmaterialism.eu/  Auto-Bibliography

Příprava na 2. blok:

Preparation for the discussion:

Anne Mangen and Adriaan van der Weel, The evolution of reading in the age of

digitization: an integrative framework for reading research, Literacy · June 2016.

In

https://www.researchgate.net/publication/294633606_The_evolution_of_reading_in_the_age_of_digitisation_An_integrative_framework_for_reading_research?enrichId=rgreq-22201d5184528441ad622602797a16b7-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI5NDYzMzYwNjtBUzozNjg5NzM3NzEyMzEyMzJAMTQ2NDk4MTYxMDUxMA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

 

2. Blok  - Visiting Scholar's Presentation 

Delivered by Dr. Magdalena Paul z Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski.

Discussion of:

Anne Mangen and Adriaan van der Weel, The evolution of reading in the age of digitization: an integrative framework for reading research, Literacy · June 2016. [see above]

 

The notions of readers & reading of academic texts: semantic field analysis. 

Objectives:

•           familiarization with the method of analysis of the semantic field

•           self-analysis of own understanding of the concepts of "reading" and "reader"

•           confronting other people's understanding of "reading" and "reader"

 

Idea based on the research: Paul, M. & Kisilowska, M. (2017). Czym jest czytanie?: intuicje i definicje. Kultura Popularna, 1, pp. 16-34, doi: 10.5604/01.3001.0010.0040.

 

Part 1 (approx. 10 minutes). A short introduction to the methodology of semantic field analysis.

 

Part 2 (approx. 30-40 minutes). Students answer questions by writing their answers on post-it cards. They have 5, maximum 7 minutes to answer each question (thanks to which the exercise will be dynamic). After completing the answer, they stick the post-its on a flat surface (blackboard / desk / wall).

 

Questions:

1. What is reading? Who is a reader? Hint: How else can you say "reading" and "reader"?

2. How one can read? Hint: Think about a way, time, place, feeling, attitude towards reading.

3. What reading is not? Who is not the reader?

4. What else do you associate with reading and the reader?

5. What does the reader do?

6. What are the feelings and actions towards the reading and the reader?

 

Part 3 (approx. 15 minutes). After completing the answers to the questions, students review other people's answers as they move through the sections. Then we have a moment to reflect and talk about the impressions:

•           What surprised you about how others answered?

•           What seemed particularly interesting?

•           Do the responses seem consistent or rather varied? What could it be the result of?

 

Part 4 (approx. 15 minutes). An attempt to create a map of the concepts of "reading" and "reader". Post-its will be grouped according to their similarity (e.g. terms about the time and place of reading separately, negative and positive associations with the reader, etc.).

 

Part 5 (approx. 10 minutes). Summary.

•           In general, what do you take out of this exercise?

•           After this exercise, how will you look at the definitions of reading and reader that you meet in the scientific literature?

 

Materials:

•           post-it cards in 6 colours (which will be provided)

 

Příprava na 3.blok:

Bruno Latour, Poznání a vizualizace aneb jak myslet očima a rukama (Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands), Teorie vědy, XXX/2, 2008, s. 33-90.

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/21-VIZ-COG-TCHEQUE.pdf

Uvedení do nového materialismu:

https://newmaterialism.eu/

Uvedení do tezí Bruno Latoura:

https://www.youtube.com/watch?v=pD4G6ksJBr0

Uvedení do tezí Karen Barad:

https://www.youtube.com/watch?v=tno6oG9KRFY

https://www.youtube.com/watch?v=dBnOJioYNHU

Příprava Mini-prezentace na 3. a 4. blok:

Osnovy a základní teze závěrečné práce (cca 7-10min)

3. Blok
Diskuse textu Latoura, Nový materialismus v teoriích komunikace a médií: „difraction & reading difractively‘ (Barad); mediální archeologie a ekologie (Parikka, 2010; Bennett, 2010), object-oriented philosophy (Harman, 2011); machine-oriented ontology (Levi Bryant 2011).

Mini-prezentace - Osnovy a základní teze závěrečné práce

Příprava na 4. blok: Osnovy a základní teze závěrečné práce (cca 7-10min)

4. Blok

Formativní hodnocení a diskuse; Mini-prezentace Osnovy a základních tezí závěrečné práce

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK