PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Reprezentace znalostí (kombinované studium) - AIS500082
Anglický název: Knowledge Representation (combined study)
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: VORLB0AF (09.10.2006)
Cílem předmětu je seznámení se základními formami reprezentace znalostí a metodami jejich efektivního zpracování. Zejména jde o konstrukci rozhodovacích stromů
z rozhodovacích tabulek a dat, báze znalostí založené na pravidlech, zpracování neurčitosti, dobývání znalostí z databází, získávání znalostí od expertů a některé další formy reprezentace znalostí. Zahrnuty jsou též související pojmy a algoritmy teorie informace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Studijní literatura:
  • Sklenák, V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet . C. H. Beck, 2001, xvii + 507 str.
  • Jiroušek, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. VŠE, 1995, 103 str.
  • Ivánek, J. a kol.: Vybrané kapitoly z matematické informatiky a znalostního inženýrství. VŠE, 1990, 204 str.
  • Sowa, J.F.: Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Brooks/Cole, 2000, xiv + 594 str.
Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003, 366 str.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Osnova:
1. Rozhodovací tabulky a stromy

1.1. Logické vlastnosti rozhodovacích tabulek

1.2. Konstrukce rozhodovacích stromů z tabulek

1.3. Konstrukce rozhodovacích stromů z dat

1.4. Optimální rozhodovací strom

2. Báze znalostí

2.1. Principy znalostních systémů

2.2. Reprezentace znalostí pravidly

2.3. Odvozování z báze pravidel

2.4. Zpracování neurčitosti

3. Získávání znalostí

3.1. Získávání znalostí od expertů

3.2. Automatické získávání znalostí z databází

3.3. Data-mining

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK