PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Reprezentace znalostí (zkouška) - AIS500052
Anglický název: Knowledge Representation (exam)
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: IVANKA (13.01.2006)
Cílem předmětu je seznámení se základními formami reprezentace znalostí a metodami jejich efektivního zpracování. Zejména jde o konstrukci rozhodovacích stromů
z rozhodovacích tabulek a dat, báze znalostí založené na pravidlech, zpracování neurčitosti, dobývání znalostí z databází, získávání znalostí od expertů a některé další formy reprezentace znalostí. Zahrnuty jsou též související pojmy a algoritmy teorie informace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK