PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy informační vědy - AIS500002
Anglický název: Basics of Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ing. Martin Souček, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc.
Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ISKKAPLI (02.02.2004)
Syntetizovat teoretické, metodologické a pragmatické poznatky o základech oboru. Poskytnout posluchačům podklady pro kreativní studium jednotlivých teoretických, metodologických a aplikačních oblastí a úkonů informační vědy.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)

Cílem předmětu je navázat na teoretické, metodologické a pragmatické poznatky z bakalářského stupně a poskytnout posluchačům podklady pro podrobné studium ve specifikovaných teoretických, metodologických a aplikačních oblastech moderní informační vědy.

Přednášející: Josef Šlerka a Martin Souček

1. Teorie informace, kybernetika

Informace, entropie, zpětná vazba, variety, systém, kód a kódování. Otcové zakladatelé Wiener, Ashby, Shannon.

2. Teorie modelování

Kybernetické modelování Model, systém a jejich analýza a fungování. Úrovně modelu. Syntax, sémantika a pragmatika modelu. Důležité osobnosti - Klír, Valach.

3. Sémiotika

Znak - věc. Synchronní a diachronní. Ikon - index - symbol. Modelovací sémiotika. Důležité osobnosti - Saussure, Peirce, Osolsobě.

4. Statistické postupy pro informační vědu

Využití statistiky, teorie pravděpodobnosti a kombinatoriky v informační věda. Loktův zákon, Zipfůvv zákon, Bradfordův zákon. Důležité osobnosti - Konigová.

5. Information Retrieval

Data mining, text mining, collective intelligence.

6. Základy fungování vyhledávačů

Principy fungování internetových vyhledávačů, pojmy povrchový a hluboký web, principy indexování, Pagerank a další.

7. Human-Computer Interaction

Použitelnost, design, informační architektura, přístupnost, použitelnost, testování.

8. Právo a internet

Internet z hlediska práva, vymahatelnost a působnost práva na internetu, pojem duševního vlastnictví, autorské dílo a jeho ochrana, zpřístupnění díla prostřednictvím internetu

áíSyllabus

Cílem předmětu je navázat na teoretické, metodologické a pragmatické poznatky z bakalářského stupně a poskytnout posluchačům podklady pro podrobné studium ve specifikovaných teoretických, metodologických a aplikačních oblastech moderní informační vědy.

Přednášející: Josef Šlerka a Martin Souček

1. Teorie informace, kybernetika

Informace, entropie, zpětná vazba, variety, systém, kód a kódování. Otcové zakladatelé Wiener, Ashby, Shannon.

2. Teorie modelování

Kybernetické modelování Model, systém a jejich analýza a fungování. Úrovně modelu. Syntax, sémantika a pragmatika modelu. Důležité osobnosti - Klír, Valach.

3. Sémiotika

Znak - věc. Synchronní a diachronní. Ikon - index - symbol. Modelovací sémiotika. Důležité osobnosti - Saussure, Peirce, Osolsobě.

4. Statistické postupy pro informační vědu

Využití statistiky, teorie pravděpodobnosti a kombinatoriky v informační věda. Loktův zákon, Zipfůvv zákon, Bradfordův zákon. Důležité osobnosti - Konigová.

5. Information Retrieval

Data mining, text mining, collective intelligence.

6. Základy fungování vyhledávačů

Principy fungování internetových vyhledávačů, pojmy povrchový a hluboký web, principy indexování, Pagerank a další.

7. Human-Computer Interaction

Použitelnost, design, informační architektura, přístupnost, použitelnost, testování.

8. Právo a internet

Internet z hlediska práva, vymahatelnost a působnost práva na internetu, pojem duševního vlastnictví, autorské dílo a jeho ochrana, zpřístupnění díla prostřednictvím internetu

9. Společenské aspekty rozvoje informačních vědy

Vliv moderních technologií na člověka a společnost, digital divide, osobní identita, dozor.

10. Informační bezpečnost

Kryptologie, bezpečnost v počítačové síti, rozvoj počítačové kriminality, digitální stopa.

11. Scientometrie

Scientometrie, infometrie, bibiliometrie, webometrie, citační index, citační rejstříky, hodnocení vědy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK