PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informační věda - AIS500001
Anglický název: Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50578
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AISF00001
Anotace
Předmět přináší studentům základní přehled o klíčových tématech informační vědy, syntetizuje teoretické,<br>
metodologické i pragmatické poznatky o základech tohoto oboru. Poskytuje tak posluchačům důležitý základ pro<br>
studium v dalších specializovaných oblastech. Výklad předmětu postupuje od obecných východisek ke konkrétně<br>
zaměřeným tématům. Po představení pojmu informace a dalších základních termínů je probrána historie oboru,<br>
jeho metodologie a výzkumné metody. Dále se předmět zaměří na jednotlivá klíčová témata informační vědy:<br>
informační společnost, organizaci informací, problematiku information overflow, informační etiku, human -<br>
computer interaction, informační bezpečnost, bibliometrii a právo v informační společnosti. Studenti se na<br>
přednáškách aktivně průběžně zapojují v rámci týmové práce na průběžně zadávaných otázkách a úkolech.

Studijní literatura a studijní pomůcky
BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012. 351 s. ISBN 978-1-85604-810-1.
CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
FLORIDI, Luciano. The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press, 2013. 405 s. ISBN 978-0-19-923239-0.
KLÍR, Jiří; VALACH, Miroslav. Kybernetické modelování. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965. 356 s.
LESTER, June; KOEHLER, Wallace C. Fundamentals of information studies: understanding information and its environment. 2nd ed. New York: Neal-Schuman Publishers, 2007. 444 s. ISBN 978-1-55570-594-7.
VICKERY, B. C.; VICKERY, A. Information science in theory and practice. München: K.G. Saur, 2004. 400 s. ISBN 3-598-11658-6.


Poslední úprava: Šlerka Josef, Mgr., Ph.D. (29.04.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK