PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Dějiny knižní kultury - AIS10157
Anglický název: History of Book Culture
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (19.09.2017)

Během předmětu se studenti po teoretickém úvodu seznámí s vývojem knižní kultury od počátků do konce raného novověku.

Předmět je vyučován pro prezenční a kombinovanou formu studia, pro kombinované dle rozvrhu pro kombinované studium (viz https://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/rozvrhy/). Při poslední hodině bude psán test.

Upozornění: Zápočet je udělován na základě písemného testu, který se uskuteční v předem stanoveném termínu. Student má dále k dispozici maximálně dva opravné termíny ve stejném akademickém roce.

Předmět je vhodný i pro studující na Ústavu bohemistických studií, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu českých dějin a Ústavu pro dějiny umění.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (27.09.2014)

Literatura povinná:

Mirjam Bohatcová (a kol.). Česká kniha v proměnách staletí. Praha, Panorama 1990.

 

Literatura doporučená:

Petr Voit:. Encyklopedie knihy. Praha, Libri 2006.

Fernando Báez: Obecné dějiny ničení knih. Od sumerských tabulek po digitální éru. Brno, Host 2012.

Jiří Cejpek a kol.: Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. vyd., Praha, Karolinum 2002.

Ivan Hlaváček: Úvod do latinské kodikologie. 2. vyd., Praha, Univerzita Karlova 1994.

Walter Ong: Technologizace slova. Praha, Karolinum 2006.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (04.09.2014)

1. Kniha jako komunikační médium a kniha jako artefakt

2. Proměny vzdělanosti a jejích médií - od hliněné tabulky k tabletu

3. Přehled vývoje knihoven od počátků do konce středověku

4. Rukopisná knižní kultura latinského kulturního okruhu ve středověku

5. Rukopisná knižní kultura na našem území ve středověku a v raném novověku

6. Vývoj tištěné knihy v procesu staletí

7. Papír, technologie výroby a význam

8. Grafické techniky v tištěné knize

9. Ilustrace v tištěné knize

10. Knižní vazba

seminář

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK