PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny knižní kultury - AIS10157
Anglický název: History of Book Culture
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS100116
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7474
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (14.10.2019)
Studijní podpora k předmětu včetně prezentací je v systému Moodle (viz odkaz).

Během předmětu se studenti seznámí s vývojem knižní kultury ve středověku a raném novověku.

Předmět je vyučován pro prezenční a kombinovanou formu studia, pro kombinované dle rozvrhu pro kombinované studium (viz https://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/rozvrhy/). Při poslední hodině bude psán test.

Upozornění: Zápočet je udělován na základě písemného testu, který se uskuteční v předem stanoveném termínu. Student má dále k dispozici maximálně dva opravné termíny ve stejném akademickém roce.

Předmět je vhodný i pro studující na Ústavu bohemistických studií, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu českých dějin a Ústavu pro dějiny umění.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (19.12.2018)

Literatura povinná:

Mirjam Bohatcová (a kol.), Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.

Petr Voit, Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 2006 (výběr hesel), dostupné také na adrese: http://www.encyklopedieknihy.cz.

Literatura doporučená:

Dietrich Kerlen, Einführung in die Medienkunde. Stuttgart: Philipp Reclam Jun., 2003.

Donald F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts. Cambridge  et al.: Cambridge University Press, 1999.

Media archaeology: approaches, applications, and implications. Ed. Erkki Huhtamo a Jussi Parikka. Berkeley, Calif: University of California Press, 2011.

Walter Ong, Technologizace slova. Praha: Karolinum, 2006.

 

Fernando Báez, Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012.

Henri-Jean Martin, The History and Power of Writing. Chicago, Chicago University Press 1994.

Michael F. Suarez, ed. – H. R. Woudhuysen, ed. The book: a global history. Oxford: Oxford University Press, 2013

Pavel Spunar, Kultura českého středověku. Praha: Odeon, 1987.

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I, II. Praha: KLP 2013 a Academia 2017.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (17.09.2018)

Rukopisná kniha ve středověku a v raném novověku

1. Úvod: Kniha jako komunikační médium a jako artefakt

2. Středověká rukopisná kniha – vznik, podoba a funkce

3. Rukopisná knižní kultura evropského středověku

4. Rukopisná knižní kultura v českých zemích ve středověku a v raném novověku

 

Tištěná kniha v raném novověku

1. Knihtisk

2. Papír

3. Ilustrace

4. Knižní vazba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK