PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy logiky - AIS10125
Anglický název: Foundations of Logic
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s historií logiky, s jejím významem pro vědeckou práci a výuku. Naučit užívat logiku
v praxi, tj. v jazyce základní formální logiky, tj. výroková a preditová logika.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

1. BERKA, K., JAURIS, M. Logika. Praha : SPN, 1978.

2. JAURIS, M.: Logika. Praha : SPN, 1970.

3. WEINBERGER, O., ZICH, O. Logika (pro právníky). Praha : SPN, 1965.

4. BERKA, K., RYBOVÁ, J. Logika a metodologie pro žurnalisty. Praha : Novinář, 1988.

5. JAURIS, M., ZASTÁVKA, Z. Základy neformální logiky. Praha : S a M, 1992.

6. JIRKŮ, P. Logika. Praha : VŠE, 1993.

7. TARSKI, A. Úvod do logiky. Praha : Academia, 1969.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (14.05.2010)

Výrokový počet

Výrokové proměnné, spojky - konjunkce, disjunkce, negace, implikace, ekvivalence, sémantika - pravdivostní ohodnocení, logické vyplývání, pravidla, syntax - axiomy, odvozovací pravidla, důkaz. Věta o úplnosti výrokového počtu 2. Predikátový počet, otázka pojmů

Aristotelovský subjekt - predikátové soudy, sylogismy, teorie tříd, monadický predikátový počet, kvatifikátory, řešení sylogismů - Eulerovy diagramy, Vennovy diagramy, formálně logické důkazy, obecný predikátový počet, sémantika - modely, seyntax - axiomy, odvozovací pravidla, důkazy, práce s kvantifikátory, nejznámější relace (ekvivalence, uspořádání, náležení), paradoxy 3. Neformální logika

Chyby v argumentaci, definice, otázka a odpověď, logika v matematice a ve vědě, typy úsudků, neklasické logiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK