PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do informační vědy - AIS10123
Anglický název: Introduction to Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS10153
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISVAVRI (06.06.2011)
Předmět je určen pro studenty, jejichž výuka se realizuje na ÚISK i ty, jejichž výuka probíhá v prostorách VOŠIS.

Cílem přednášky je syntetizovat teoretické, metodologické a pragmatické poznatky o základech oboru. Poskytnout
posluchačům podklady pro kreativní studium jednotlivých teoretických, metodologických a aplikačních oblastí a
úkonů
informační vědy.
Sylabus -
Poslední úprava: UISVAVRI (06.06.2011)

1 INFORMAČNÍ VĚDA

-          vymezení informační vědy

-          oblasti zájmu informační vědy

-          informační věda v systému věd

-          historie informační vědy

2 POJEM A TEORIE INFORMACE

-          co je to informace?

-          teorie informace

-          měření a jednotka informace

3 SOCIÁLNÍ PŘÍSTUP K INFORMACI

-          informační potřeba

-          přenos informací

-           informace a člověk

-          uživatel informací

-          informační exploze přesunuto ze společenské a věd. komunikace

4 SPOLEČENSKÁ A VĚDECKÁ KOMUNIKACE

-          informační bariéry, šumy

-          vědecké informace

-          vědecká komunikace

5/1 METODY INFORMAČNÍ VĚDY

-          úvod do vědecké práce

-          kvalitativní metody

5/2 METODY INFORMAČNÍ VĚDY

-          kvantitativní metody

-          scientometrie a bibliometrie

6 VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

-          vyhledávání informací jako informační systém

-          informační analýza

-          informační architektura

-          sémantika

-          principy vyhledávání

7 INFORMAČNÍ SYSTÉMY

-          typologie informačních systémů

-          model informačního systému

-          data v informačních systémech

-          uživatel a informační systém (HCI)

8 INTERNET JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ

-          o Internetu

-          struktura internetu: povrchový a hluboký web

-          sémantický web

-          vyhledávání na internetu

10 INFORMAČNÍ ETIKA A PRÁVO

-          duševní vlastnictví

-          vymezení informační etiky

-          přístup k informacím

-          nakládání s vlastnickými právy původce informací či informačního produktu

-          právo a internet

9 SPOLEČENSKÉ DOPADY MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

-          vliv na člověka

-          informatizace společnosti

-          virtuální realita

-          média

-          vliv na životní prostředí

11 INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

-          o informační bezpečnosti

-          kryptografie

-          informační bezpečnost na internetu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK