Bakalářský seminář - AIS100132
Anglický název: Bachelor's Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11672
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Fiala, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Je záměnnost pro: ATS210014
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (07.02.2024)
Cílem předmětu je podpořit studující v procesu zadávání tématu závěrečné bakalářské práce. Studující se seznámí s postupem zadávání bakalářské práce a se základní charakteristikou a strukturou textu typu bakalářské práce.
Podmínkou zápočtu je kompletně zadaná bakalářská práce.<br>
Studijní opory jsou k dispozici na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11672
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (16.02.2022)

Podmínkou zápočtu je splnění dílčích úkolů a kompletní zadání bakalářské práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (07.02.2022)

1. Výběr tématu

2. Záasady pro vypracování práce

3. Orientační rešerše

4. Výzkumné metody

5. Charakteristiky odborného textu

6. Struktura práce

7. Prezentace výzkumu

8. Citování

9. Time management

10. Příprava na obhajobu