Knižní kultura I - AIS100116
Anglický název: Book Culture
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Během předmětu se studenti seznámí s knižní kulturou středověku a raného novověku (do roku 1800).

Jako podpora výuky jsou v systému Moodle k dispozici prezentace k jednotlivým přednáškám, které jsou průběžně aktualizovány:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7474

Dne 6. ledna 2022 od 9.00 budou studenti psát test (výběr jediné správné odpovědi z nabídky zpravidla tří odpovědí). Předmětem testu bude látka probíraná při výuce. Test z roku 2014 je jako vzor dostupný v Moodlu.

Předmět je vhodný i pro studující na Ústavu bohemistických studií, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu českých dějin, Ústavu pro dějiny umění a Katedry pomocných věd historických a archivního studia.
Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (26.09.2022)
Sylabus -

Rukopisná kniha ve středověku a v raném novověku (Jindřich Marek)
Úvod: Kniha jako komunikační médium a jako artefakt
Středověká rukopisná kniha – vznik, podoba a funkce
Rukopisná knižní kultura evropského středověku
Rukopisná knižní kultura v českých zemích ve středověku a v raném novověku

Knižní obchod v raném novověku (Lenka Veselá)

Tištěná kniha v raném novověku (Petr Voit)
Knihtisk
Papír
Ilustrace
Knižní vazba

Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (26.09.2022)